Foto: Instalirano sedam novih protupožarnih hidranata na području općine Čitluk

Ispis
hidrantiOpćinska služba za Civilnu zaštitu s ciljem što bolje pripreme za protupožarnu sezonu predložila je općinskom načelniku da iz sredstava za zaštitu i spašavanje odobri projekt izgradnje protupožarnih hidranata na području općine Čitluk, što je od strane načelnika i prihvaćeno. Tako je u proteklih nekoliko mjeseci, od planiranih 12 instalirano 7 hidranata, i to u Gornjoj Blatnici, Gornjem Velikom Ograđeniku, Dragićini, Služnju, Međugorju, Krehin Gracu i u Dobrom Selu. Ranije je protupožarni hidrant instaliran i u Čalićima.

Tim povodom danas je izvršena primopredaja izgrađenih hidranata od strane izvođača radova Javnog komunalnog poduzeća Broćanac, investitoru Općini Čitluk. Ukupna vrijednost radova iznosi 25 tisuća KM.

- Iznimno mi je drago da je ovaj projekt realiziran te da će zahvaljujući njemu naši vatrogasci biti ekspeditivniji pri gašenju požara, kad i ako se za njih ukaže potreba. Ovime su na dobitku mještani u Mjesnim zajednicama gdje su hidranti postavljeni, ali i cijela zajednica, poglavito u ljetnim mjesecima kad su velike prijetnje od požara koji nažalost mnogu načiniti veliku štetu kako na privatnoj, tako i na državnoj imovini poput šuma. Nadam se kako će potreba za njihovim korištenjem biti što manja, ali svakako je dobro da se nađu pri ruci kad je to najpotrebnije – kazao je načelnik općine Čitluk Ivo Jerkić prilikom današnje primopredaje.

Realizacijom ovog projekta umnogome je olakšano djelovanje Vatrogasne postrojbe Čitluk, koja na udaljene lokacije neće morati voziti vodu iz općinskog centra kao što je to slučaj bio do sada. Hidranti su zaštićeni posebnim sigurnosnim sustavima, te se neće moći neovlašteno koristiti.

Također, iz Civilne zaštite Čitluk podsjećaju stanovništvo kako je zabranjeno bilo kakvo paljenje vatre, odnosno korištenja plamena, na otvorenom prostoru. Sezona požara odnosno povećane opasnosti od nastanka požara traje do 31. listopada tekuće godine.

S obzirom da je vrlo važno što ranije uočavanje požara, u slučaju nekontroliranog širenja vatre  potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na broj 123, policiju na broj 122 ili operativni centar Civilne zaštite na broj 121.

Ako uslijed paljenja vatre nastane požar koji bi za posljedicu imao veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote, iz Civilne zaštite Čitluk napominju kako je za odgovorne u skladu sa zakonom predviđena visoka novčana kazna, kao i kaznena odgovornost.

hidranti

 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537