Foto: Instalirano sedam novih protupoarnih hidranata na podru?ju op?ine ?itluk

Ispis
hidrantiOp?inska sluba za Civilnu zatitu s ciljem to bolje pripreme za protupoarnu sezonu predloila je op?inskom na?elniku da iz sredstava za zatitu i spaavanje odobri projekt izgradnje protupoarnih hidranata na podru?ju op?ine ?itluk, to je od strane na?elnika i prihva?eno. Tako je u proteklih nekoliko mjeseci, od planiranih 12 instalirano 7 hidranata, i to u Gornjoj Blatnici, Gornjem Velikom Ogra?eniku, Dragi?ini, Slunju, Me?ugorju, Krehin Gracu i u Dobrom Selu. Ranije je protupoarni hidrant instaliran i u ?ali?ima.

Tim povodom danas je izvrena primopredaja izgra?enih hidranata od strane izvo?a?a radova Javnog komunalnog poduze?a Bro?anac, investitoru Op?ini ?itluk. Ukupna vrijednost radova iznosi 25 tisu?a KM.

- Iznimno mi je drago da je ovaj projekt realiziran te da ?e zahvaljuju?i njemu nai vatrogasci biti ekspeditivniji pri gaenju poara, kad i ako se za njih ukae potreba. Ovime su na dobitku mjetani u Mjesnim zajednicama gdje su hidranti postavljeni, ali i cijela zajednica, poglavito u ljetnim mjesecima kad su velike prijetnje od poara koji naalost mnogu na?initi veliku tetu kako na privatnoj, tako i na dravnoj imovini poput uma. Nadam se kako ?e potreba za njihovim koritenjem biti to manja, ali svakako je dobro da se na?u pri ruci kad je to najpotrebnije kazao je na?elnik op?ine ?itluk Ivo Jerki? prilikom dananje primopredaje.

Realizacijom ovog projekta umnogome je olakano djelovanje Vatrogasne postrojbe ?itluk, koja na udaljene lokacije ne?e morati voziti vodu iz op?inskog centra kao to je to slu?aj bio do sada. Hidranti su zati?eni posebnim sigurnosnim sustavima, te se ne?e mo?i neovlateno koristiti.

Tako?er, iz Civilne zatite ?itluk podsje?aju stanovnitvo kako je zabranjeno bilo kakvo paljenje vatre, odnosno koritenja plamena, na otvorenom prostoru. Sezona poara odnosno pove?ane opasnosti od nastanka poara traje do 31. listopada teku?e godine.

S obzirom da je vrlo vano to ranije uo?avanje poara, u slu?aju nekontroliranog irenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na broj 123, policiju na broj 122 ili operativni centar Civilne zatite na broj 121.

Ako uslijed paljenja vatre nastane poar koji bi za posljedicu imao ve?u materijalnu tetu ili opasnost za ljudske ivote, iz Civilne zatite ?itluk napominju kako je za odgovorne u skladu sa zakonom predvi?ena visoka nov?ana kazna, kao i kaznena odgovornost.

hidranti

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537