Povjerenstvo nastavlja s redovitim aktivnostima i planira izradu monografije

Ispis

sastanakPovjerenstvo za obiljeavanje i ure?ivanje grobita II. svjetskog rata i pora?a na podru?ju op?ine ?itluk odralo je u ?etvrtak, 28. svibnja redoviti radni sastanak. Na sastanku u slubenim prostorijama Op?ine ?itluk razmatrani su planovi vezani za predstoje?e aktivnosti Povjerenstva, prvenstveno vezani za pronalazak grobita rtava, ekshumaciju posmrtnih ostataka i identifikaciju rtava, a Povjerenstvo je na sastanku tako?er dalo potporu ideji izrade spomenika svim rtvama ratova s podru?ja Brotnja.

Tako?er, na ju?eranjem sastanku dogovoreno je da ?e Povjerenstvo za obiljeavanje i ure?ivanje grobita II. svjetskog rata i pora?a na podru?ju op?ine ?itluk u okviru svog rada pokrenuti inicijativu za izradu monografije.
Izradi monografije prethodit ?e opseno prikupljanje podataka i izrada popisa s imenima i prezimenima svih rtava II. svjetskog rata, pora?a i Domovinskog rata s podru?ja op?ine ?itluk.

Povjerenstvo za obiljeavanje i ure?ivanje grobita II. svjetskog rata i pora?a na podru?ju op?ine ?itluk sa ju?eranjeg sastanka uputilo je inicijativu za imenovanje ulice ili trga rtava komunizma.

Podsjetimo, Povjerenstvo za obiljeavanje i ure?ivanje grobita II. svjetskog rata i pora?a na podru?ju op?ine ?itluk konstituiraju?u sjednicu imalo je krajem svibnja 2012. godine, a zada?a ovog Povjerenstva je do?i do vjerodostojnijih podataka o svim grobitima i stratitima na podru?ju op?ine ?itluk, uzeti iskaze od jo ivu?ih svjedoka ili poznavatelja stranih i nemilih zlo?ina, obiljeiti i istraiti lokacije i sve to pismeno dokumentirati.

Foto: ilustracija.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537

Povjerenstvo

Predsjednik:
Slaven Markota

?lanovi:
fra Miljenko Mi?a Stoji?,
Rade Stoji?,
fra Kornelije Kordi?,
Ivica arac,
Andrija Stoji?,
Ilko Prusina,
Ivan Stoji?,
Ivan Sivri?,


Mandat ?lanovima iznosi 4 godine.
Imenovani 28. sije?nja 2016. godine.