Ekshumirani posmrtni ostaci dviju rtva na brdu Zoljevac

Ispis

ekshumacijaPosmrtni ostaci dviju rtava Drugog svjetskog rata ekshumirani su ju?er na brdu Zoljevac u sklopu aktivnosti koje provodi Povjerenstvo za obiljeavanje i ure?ivanje grobita II. svjetskog rata i pora?a na podru?ju op?ine ?itluk.

Postupaju?i na temelju prikupljenih informacija Povjerenstvo je odlu?ilo obaviti ekshumaciju posmrtnih ostataka iz grobita u kojemu su se prema kazivanjima svjedoka nalazili posmrtni ostaci ubijenog Ante Romi?a i jo jedne ili dvije rtve Drugog svjetskog rata ?iji je identitet ostao nepoznat.

Arheolog Tihomir Glava rukovodio je ju?eranjom ekshumacijom, a mjesto pokopa rtava bilo je obiljeeno i prije ekshumacije to je uvelike olakalo potragu za posmrtnim ostacima. Nakon pomne pretrage terena i briljivog razdvajanja posmrtnih ostataka ustanovljeno je kako su u grobnicu sahranjene dvije rtve.

Prikupljeni posmrtni ostaci nakon obavljene ekshumacije pohranjeni u sanduke namijenjene za ovakve slu?ajeve, a po zavretku prikupljanja posmrtnih ostataka grobite je vra?eno u prvotno stanje kako bi i dalje svjedo?ilo o mjestu stradanja.

Nakon povratka s terena sanduci su smjeteni u ?itlu?ku mrtva?nicu u groblju Podadvor.

ekshumacija ekshumacija ekshumacija

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537

Povjerenstvo

Predsjednik:
Slaven Markota

?lanovi:
fra Miljenko Mi?a Stoji?,
Rade Stoji?,
fra Kornelije Kordi?,
Ivica arac,
Andrija Stoji?,
Ilko Prusina,
Ivan Stoji?,
Ivan Sivri?,


Mandat ?lanovima iznosi 4 godine.
Imenovani 28. sije?nja 2016. godine.