Povjerenstvo zapo?elo potragu za posmrtnim ostacima na Markovcu

Ispis

potragaPovjerenstva za obiljeavanje i ure?ivanje grobita II. svjetskog rata i pora?a na podru?ju op?ine ?itluk nastavilo je s aktivnostima vezanim za ekshumaciju posmrtnih ostataka nakon dojava gra?ana. 9. svibnja Povjerenstvo je na Markovcu zapo?elo s intenzivnim pretraivanjem lokaliteta u potrazi za posmrtnim ostacima jedne od rtava iz II. svjetskog rata i pora?a na temelju prikupljenih podataka od fra Kornelija Kordi?a i jo nekolicine ivu?ih svjedoka.

Naalost, potraga za posmrtnim ostacima u kojoj je sudjelovao i arheolog Tihomir Glava ju?er nije rezultirala pronalaskom posmrtnih ostataka, no budu?i da je vie ivu?ih svjedoka ratnih i poratnih vremena upravo ovu lokaciju na granici izme?u Vionice i ?itluka ozna?ilo kao mjesto stradanja zasada nepoznate osobe potraga ?e biti nastavljena i u sljede?em tjednu.

Rad Povjerenstva za obiljeavanje i ure?ivanje grobita II. svjetskog rata i pora?a na podru?ju op?ine ?itluk u rasvjetljavanju istine o stradanjima u II. svjetskom ratu i pora?u za svaku je pohvalu jer je dostojanstveno posljednje po?ivalite minimum koji zasluuje svaka rtva. Rad Povjerenstva moete podrati i vi dostavljaju?i vaa saznanja o mjestima stradanja kako bi Povjerenstvo moglo odraditi dio posla za koji je u kona?nici i oformljeno. Razloga za strah ili bilo kakvu nelagodu nema budu?i da sve vae prijave mogu biti anonimne.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537

Povjerenstvo

Predsjednik:
Slaven Markota

?lanovi:
fra Miljenko Mi?a Stoji?,
Rade Stoji?,
fra Kornelije Kordi?,
Ivica arac,
Andrija Stoji?,
Ilko Prusina,
Ivan Stoji?,
Ivan Sivri?,


Mandat ?lanovima iznosi 4 godine.
Imenovani 28. sije?nja 2016. godine.