Odluka o dodjeli studentskih stipendija

Ispis


?ITLUK. Na temelju Pravilnika o na?inu i kriterijima za stipendiranje studenata u akademskoj 2008./2009. godini i liste prioriteta za dodjelu stipendija koju je utvrdilo Povjerenstvo, na?elnik op?ine ?itluk Ivo Jerki? donio je Odluku o dodjeli 75 studentskih stipendija u akademskoj 2008./2009. godini. Stipendije su dobili sljede?i studenti:

Red.

broj

Ime (ime oca) i prezime

JMB studenta

Naziv i sjedite fakulteta

KRITERIJ

1.

Ana (arka) Bevanda

2607987155050

Fakultet elektrotehnike,

Split

IZRAVNI

2.

Danijel(Vjekoslava) Pinjuh

1803989150005

Gra?evinski fakultet,

Mostar

IZRAVNI

3.

Marko (Nikice) Milo

2707987150029

Fakultet elektrotehnike,

Zagreb

IZRAVNI

4.

Vedrana (Ante) Vu?i?

1903989155028

Fakultet strojarstva i ra?unarstva, Mostar

IZRAVNI

5.

Slavica (Ivana) Ivankovi?

2108988155066

Filozofski fakultet, Povijest-pedagogija, Mostar

IZRAVNI

6.

Darko (Nikole) Kvesi?

1910988150045

Gra?evinski fakultet,

Mostar

IZRAVNI

7.

Ivan (Ilke) Musa

1711986150010

Pravni fakultet,

Mostar

IZRAVNI

8.

Ivana (Miroslava) Primorac

0209987155066

Fakultet PM i OZ, Informatika i zemljopis, Mostar

IZRAVNI

9.

Ivan (Dobroslava) Marin?i?

0603989150029

Ekonomski fakultet,

Mostar

IZRAVNI

10.

Ivan (Mladena) Ostoji?

3004988151137

Pravni fakultet,

Mostar

IZRAVNI

11.

Ivan (Berislav) Primorac

1302988150010

Gra?evinski fakultet,

Mostar

IZRAVNI

12.

Lucija (Stipan) Rozi?

2508988155048

Filozofski fakultet, Politologija,

Mostar

IZRAVNI

13.

Vinko (Nike) ?ori?

1707987150009

Studij fizi?ke kulture,

Mostar

IZRAVNI

14.

Jelena (Pere) Filipovi?

0805986155013

Medicinski fakultet,

Mostar

IZRAVNI

15.

Zoran (Pere) Pervan

1105988150010

Filozofski fakultet, Engleski i filozofija, Mostar

IZRAVNI

16.

Tanja (Ive) Dugandi?

1707987155027

Filozofski fakultet, Povijest i povijest umjetnosti, Mostar

IZRAVNI

17.

Matea (Pave) ?ori?

3004988155051

Agronomskoprehrambeni fakultet, Mostar

IZRAVNI

18.

Mario (Vale) ?ili?

0706988150010

Veleu?ilite Vern,

Zagreb

IZRAVNI

19.

Ivana (Frane) Bevanda

040498715500

Zdravstveni studij,

Mostar

IZRAVNI

20.

Ana (Miroslava) Primorac

0302989155012

Filozofski fakultet, Novinarstvo,

Mostar

IZRAVNI

21.

Boana (Ivana) Medi?

1506988155068

PMF-matematika,

Zagreb

IZRAVNI

22.

Goran (Marinko) Lovri?

1504988150012

Gra?evinski fakultet,

Mostar

IZRAVNI

23.

Ivan (An?elka) Brekalo

0309988150003

Gra?evinski fakultet,

Mostar

IZRAVNI

24.

Katarina (Ivana) imovi?

0903989155040

Filozofski fakultet, Povijest i povijest umjetnost, Mostar

IZRAVNI

25.

Ivan (Milenko) Milo

2302988150030

Gra?evinski fakultet,

Mostar

IZRAVNI

26.

Marija (Tonke) Mando

0909988155029

Fakultet strojarstva i ra?unarstva, Mostar

IZRAVNI

27.

Ivana (Boe) kegro

0709987155069

Filozofski fakultet, Hrvatski i Engleski jezik, Mostar

IZRAVNI

28.

Kristijan (Zlatka) ?ori?

0902988150065

Agronomski prehrambeni fakultet, Mostar

IZRAVNI

29.

Ana (Nikice) Kozina

1712988155016

Veleu?ilite Vern,

Zagreb

IZRAVNI

30.

An?ela (Mirana) Radii?

0908987155053

Ekonomski fakultet,

Mostar

IZRAVNI

31.

Antonija (Draena) Kora?

1908989155011

Hrvatski jezik,

Mostar

IZRAVNI

32.

Valentina (Ive) Buli?

0712985155054

Ekonomski fakultet,

Dubrovnik

USPJENOSTI

33.

Danijel (Augustina) Marjanovi?

2004985170048

Filozofski fakultet,

Mostar

USPJENOSTI

34.

Andrea (Andrije) ?ori?

1111986155058

Filozofski fakultet , Psihologija

Sarajevo

USPJENOSTI

35.

Marija (Ante) Prskalo

1012987155037

Fakultet elektrotehnike,

Split

USPJENOSTI

36.

Matea (Mate) Ostoji?

0804988155006

Fakultet strojarstva i ra?unarstva, Mostar

USPJENOSTI

37.

Kristina (Miodraga) Naki?

1011988155042

Medicinski fakultet,

Mostar

USPJENOSTI

38.

Ivana (Mladena) ?ori?

1112988155035

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

USPJENOSTI

39.

Ivona (Vlade) Dugandi?

2108988155074

Muzi?ka akademija,

Zagreb

USPJENOSTI

40.

Draen (Mate) Primorac

2209987150045

Fakultet elektrotehnike,

Split

USPJENOSTI

41.

Ivana (Zdravka) Zubac

3011986155042

Ekonomski fakultet, Poslovna ekonomija, Zagreb

USPJENOSTI

42.

Ivana (Zlatka) imovi?

2808987155056

Ekonomski fakultet,

Mostar

USPJENOSTI

43.

Denis (Ivana) Volari?

1604988150017

Agronomskoprehrambeni fakultet, Mostar

USPJENOSTI

44.

Ksenija (eljka) Marin?i?

1207987155016

Filozofski fakultet,Filozofija.i engleski, Mostar

USPJENOSTI

45.

Katarina (Joze) Vasilj

1402988157730

Grafi?ki fakultet,

Zagreb

USPJENOSTI

46.

Marija Pehar

0703988155072

Ekonomski fakultet,

Mostar

USPJENOSTI

47.

Maja (Dobroslava) Martinac

2010985155014

Ekonomski fakultet,

Dubrovnik.

USPJENOSTI

48.

Marija (Tomislava) Filipovi?

0705986155000

Ekonomski fakultet,

Dubrovnik

USPJENOSTI

49.

Ruica (Milana) Mirkovi?

2805987155057

Filozofski fakultet, Povijest i povijest umjetnosti, Mostar

USPJENOSTI

50.

Valentina (Zlatka) Aralo

1504988155006

Fakultet PM i OZ, Biologija i kemija, Mostar

USPJENOSTI

51.

Davor Doko

030498915001

Studij fizi?ke kulture,

Mostar

USPJENOSTI

52.

Ivona (Marka) Bara?

0612987155049

Pravni fakultet,

Mostar

USPJENOSTI

53.

Nikolina (Franjo) ?arapina

0701986195023

Studij fizi?ke kulture,

Mostar

USPJENOSTI

54.

Monika (Ivana) Medi?

1707985156360

Filozofski fakultet,

Zagreb

USPJENOSTI

55.

Ana (Drage) Zubac

0806986155028

Ekonomski fakultet,

Zagreb

USPJENOSTI

56.

Ivana Marin?i?

0101988155005

Fakultet elektrotehnike,

Split

USPJENOSTI

57.

Martina (Dragana) Ostoji?

1201989155007

Filozofski fakultet,

Mostar

USPJENOSTI

58.

Marina (Vinko) Pavlovi?

0302988155078

Filozofski fakultet, Engleski i Povijest-umjetnosti, Mostar

USPJENOSTI

59.

Marina (Marka) Bule

2507985156136

Ekonomski fakultet,

Dubrovnik.

USPJENOSTI

60.

Ana Bari?

1803989155015

Filozofski fakultet,Engleski i Povijest umjetnost Mostar

USPJENOSTI

61.

Ivana (Joze) Ostoji?

1612986157742

Ekonomski fakultet, Poslovna ekonomija, Dubrovnik

USPJENOSTI

62.

Boana (Milenka) Zovko

1803984155026

Medicinski fakultet,

Mostar

USPJENOSTI

63.

Ivana (Ive) Mili?evi?

2208987175009

Filozofski fakultet, Filozofija.i engleski, Mostar

USPJENOSTI

64.

Andrea Mati?

0712987155019

Ekonomski fakultet,

Mostar

USPJENOSTI

65.

Helena (Vinka)Boi?

1203988155065

Poslovna.ekonomija,

Zagreb

USPJENOSTI

66.

Mila (Franje) Pehar

2102987155102

Medicinski fakultet,

Mostar

USPJENOSTI

67.

Dragana(Zorana)Ivankovi?

2803988155082

Engleski i njema?ki,

Mostar

USPJENOSTI

68.

Kristina (Nedjeljka) Zubac

0602987155078

Fakultet PM i OZ,Razredna nastava, Mostar

USPJENOSTI

69.

Ivana (Milenka) Buli?

3010986155054

Ekonomski fakultet,

Mostar

USPJENOSTI

70.

Marija (Ivana) Vojvodi?

2802986155046

Fakultet PM i OZ ,Razredna nastava, Mostar

USPJENOSTI

71.

Maja (Stanka) Mili?evi?

2104985155043

Studij fizi?ke kulture,

Mostar

USPJENOSTI

72.

Orijana Barbari?

0106988155066

Agrono.tehnol.prehrambeni fakultet Mostar

USPJENOSTI

73.

Vjekoslav (Drage) Tomi?

2107988150033

Studij fizi?ke kulture,

Mostar

USPJENOSTI

74.

Marina (Josipa) Soldo

0610988157735

Pravni fakultet,

Mostar

USPJENOSTI

75.

Zorica Gali?

0311988155034

Agronomskoprehrambeni fakultet, Mostar

USPJENOSTI

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537