Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Ispis
Vesna Vasilj, dipl. ing. arh.
pomoćnica načelnika

Tel. 036/ 640 - 522
Fax. 036/ 640 - 537
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Općinska služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavlja slijedeće poslove i zadatke:

  • obavlja i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana,
  • sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
  • obavlja poslove koji se odnose na utvrđivanje i određivanje naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, javnih površina, renta i doprinosa za skloništa,
  • obavlja stručne i poslove u pripremi i provođenju planskih akata (urbanistički plan, regulacijski plan i urbanistički projekti i drugi dokumenti prostornog uređenja koji su definirani Zakonom o prostornom uređenju),
  • obavlja analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
  • obavlja izradu nacrta akata koje usvaja Općinsko vijeće, daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koje usvajaju nadležne institucije iz oblasti za koje je osnovana,
  • obavlja poslove iz oblasti zaštite čovjekove okoline u pitanjima iz nadležnosti Službe,
  • stara se o realizaciji proračunskih sredstava odabranih za djelokrug posla iz nadležnosti Službe,
  • stara se o realizaciji proračunskih sredstava odabranih za djelokrug posla iz nadležnosti Službe, te
  • obavlja i druge stručne poslove i administrativne poslove iz svoje oblasti utvrđene zakonom i drugim propisima koji su joj dati u nadležnosti.
 

KONTAKT

kontakti

Općina Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 1
88260 Čitluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537