Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Započela identifikacija korisnika osobne i obiteljske invalidnine i korisnika prava na mjesečni novčani dodatak

Služba za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje Općine Čitluk obavještava korisnike braniteljsko-invalidske zaštite da je započela identifikacija korisnika osobne i obiteljske invalidnine i korisnika prava na mjesečni novčani dodatak.

Svi korisnici su dužni najkasnije do 02. prosinca 2022. godine javiti se u Službu za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje Općine Čitluk sa trajnim rodnim listom, potvrdom o prebivalištu (CIPS) i osobnom iskaznicom, da potpišu izjavu o identifikaciji.

Korisnici koji su u tekućoj godini potpisali izjavu o identifikaciji i dostavili trajni rodni list trebaju dostaviti jedino potvrdu o prebivalištu (CIPS).

Ukoliko korisnik boravi izvan područja Općine Čitluk, koja provodi njegov obračun sredstava invalidnine, potrebno je svakih šest mjeseci ovom tijelu (ovoj Službi) dostaviti ovjerenu izjavu o izvršenoj svakoj identifikaciji. To podrazumijeva izjavu ovjerenu od strane općinskog tijela u drugoj općini u FBiH, odnosno općini koja se nalazi u Republici Srpskoj.

Ako korisnik stalno boravi u inozemstvu, obvezan je dostaviti ovjerenu izjavu koju ovjerava nadležni bilježnik/notar.

Identifikacija je potrebna da bi Služba za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje Općine Čitluk mogla pratiti statusne promjene korisnika, a zbog kontrole izvršavanja Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji.

Ukoliko se korisnik ne odazove pozivu za dostavljanje navedene izjave o životu ili ne pristupi neposrednoj identifikaciji, ovo tijelo je dužno, do pribavljanja navedenog, zaključkom obustaviti korištenje ostvarenih prava.

WordPress Video Lightbox