Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Usvojen proračun Općine Čitluk za 2023. godinu

Općinsko vijeće Čitluk danas je, u Hotelu Brotnjo, održalo 22. redovitu sjednicu. Na današnjoj sjednici usvojen je rebalans proračuna Općine Čitluk za 2022. godinu, kao i proračun za predstojeću 2023. godinu.

Pojedinosti vezane za rebalans proračuna vijećnicama i vijećnicima pojasnio je Pavo Zovko, pomoćnik načelnika iz Službe za gospodarstvo, koji je kazao kako su glavni razlozi za pristupanje rebalansu proračuna izmjene okolnosti poslovanja i prolongiranje započetih projekata. Rebalans plana proračuna Općine Čitluk za 2022. godinu predviđa prihode, primitke i kreditna zaduženja u iznosu od 11.550.000,00 KM, a rashode i izdatke u iznosu od 11.550.000,00 KM, s proračunskom rezervom od 10.000,00 KM. Ovakva odluka usvojena je većinom glasova.

Podsjetimo, Općinsko vijeće Čitluk krajem 2021. godine usvojilo je Proračun Općine Čitluk za 2022. godinu kojim su prihodi i rashodi predviđeni u iznosu 10.825.000,00 KM.

Na 21. sjednici Općinskog vijeća Čitluk usvojen je nacrt proračuna Općine Čitluk za 2023. godinu, nakon čega je provedena javna rasprava u kojoj su mogli sudjelovati svi zainteresirani te je danas vijećnicama i vijećnicima prezentiran prijedlog Proračuna Općine Čitluk za 2023. godinu. Prijedlog proračuna prezentirao je Pavo Zovko, pomoćnik načelnika iz Službe za financije, koji je naglasio kako plan proračuna Općine Čitluk za 2023. godinu predviđa prihode, primitke i kreditna zaduženja u iznosu od 12.500.000,00 KM, a rashode i izdatke u iznosu od 12.500.000,00 KM, s proračunskom pričuvom od 10.000,00 KM.

Nakon daljnjeg obrazlaganja i odgovaranja na pitanja vijećnika, Proračun Općine Čitluk usvojen je većinom glasova nazočnih vijećnica i vijećnika. Na isti način usvojena je i odluka o izvršenju plana proračuna Općine Čitluk za 2023. godinu.

Općinsko vijeće Čitluk na današnjoj sjednici jednoglasno je dalo suglasnost za imenovanje Matee Brekalo za ravnateljicu Ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Sveti Josip Radnik“ Čitluk. Davanjem navedene suglasnosti ispoštovan je dio propisane procedure koji nalaže da ravnatelja Ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Sveti Josip Radnik“ imenuje Upravno vijeće na temelju prevedenog javnog natječaja i uz prethodnu suglasnost osnivača. Obrazloženje pravne procedure oko imenovanja ravnateljice Ustanove dao je Ivo Bevanda, tajnik Općinskog vijeća Čitluk, uz napomenu kako se ravnateljica imenuje na četverogodišnji mandat.

Na 22. sjednici Općinsko vijeće Čitluk usvojilo je izmjene i dopune Odluke o utemeljenju i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta. Usvojenim izmjenama i dopunama za članove navedenog Povjerenstva imenovani su Mate Miletić, Ivo Bevanda, Pero Radišić, Marin Sivrić i Stana Krmek.

Također, na današnjoj sjednici usvojen je prijedlog za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo.

Pod točkom razno 22. sjednice Općinskog vijeća Čitluk vijećnik Mario Milićević pohvalio je rad Udruge Susret i Ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Sveti Josip Radnik“, dao kratki osvrt na nedavno otvaranje senzornog parka i održani božićni sajam te iznio prijedlog da vijećnici rad Udruge Susret podrže izdvajanjem dijela vijećničkih naknada. Ovakav prijedlog svi vijećnici su podržali i pridružili se pohvalama za rad Udruge Susret i edukacijsko-rehabilitacijskog centra Sv. Josip Radnik. Kako bi prijedlog bio i ostvaren, OV Čitluk usvojilo je zaključak kojim se obvezuje tajnika OV Čitluk da kontaktira vijećnice i vijećnike te dogovori detalje vezane za izdvajanje 20 KM trajnim nalogom od mjesečnih vijećničkih naknada.

Ovakvom gestom Općinsko vijeće Čitluk podržalo je akciju Udruge Susret za osiguravanje dijela sredstava putem trajnih naloga koju su već podržali djelatnici ustanova i dijela gospodarskih subjekata s područja naše općine.

Općinsko vijeće Čitluk pod točkom razno usvojilo je i zaključak vezan za dolazak hodočasnika iz Ukrajine. Naime, na prijedlog vijećnika Drage Vasilja, jednoglasno je usvojen zaključak da se do daljnjeg obveze plaćanja vinjete prilikom dolaska u župu Međugorje oslobode hodočasnici iz ratom pogođene Ukrajine.

WordPress Video Lightbox