Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

U tijeku su prijava za izlazak na teren

Naputkom o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji propisan je način podnošenja prijave za izlazak na teren i rokovi za podnošenje istih. Iz Službe za gospodarstvo Općine Čitluk obavještavaju sve zainteresirane kako se bliži istek rokova za podnošenje prijava te da su, zbog veće dostupnosti i lakšeg popunjavanja, zahtjevi za izlazak na teren i prijave za izlazak na teren dostupni na web stranici Općine Čitluk.

Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji dostupan je na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ, a poljoprivrednim proizvođačima za pregled podataka Registra poljoprivrednih gospodarstava/klijenata FBIH (RPG/RK FBIH), uvid u statuse zahtjeva za ostvarivanje novčanih poticaja iz budžeta FBIH, te preuzimanje svih potrebnih obrazaca i korisničkih uputstava na raspolaganju stoji Farmer web portal.

Za pristup podacima kojima raspolaže Farmer web portal poljoprivredni proizvođači u rubrike za prijavu korisnika trebaju unijeti broj korisnika i broj poljoprivrednog gospodarstva, oba dostupni na potvrdi o registraciji.

Iz Službe za gospodarstvo Općine Čitluk posebno naglašavaju, zbog većeg broja zainteresiranih, kako je do 01.06.2022. godine potrebno na propisani način podnijeti zahtjev za izlazak na teren i prijavu za izlazak na teren za biljnu proizvodnju, te da se zahtjevi za različite voćne vrste podnose pojedinačno.

Ostale pojedinosti i rokove za podnošenje zahtjeva i prijava za izlazak na teren za preostale oblike poljoprivredne proizvodnje možete pronaći u naputku resornog Ministarstva koji je dostupan OVDJE.

Dokumenti:

Zahtjev i prijava za izlazak na teren – biljna proizvodnja 2022

Zahtjev i prijava za izlazak na teren – animalna proizvodnja 2022

Zahtjev i prijava za izlazak na teren – kapitalna ulaganja 2022

WordPress Video Lightbox