Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Mladenka Stojić , dipl. iur.

Mladenka Stojić , dipl. iur.

Javna pravobraniteljica Općine Čitluk
Trg žrtava Domovinskog rata 2, 88260 Čitluk
+387 36 644 351
+387 36 640 126
+387 36 640 537
[email protected]
JAVNO PRAVOBRANITELJSTVO

Nadležnosti

Javno pravobraniteljstvo obavlja poslove pravne zaštite, imovine i imovinskih interesa Općine Čitluk, njenih organa i drugih tijela koja se financiraju iz njenog proračuna, ili u odnosu na njih obavlja osnivačka prava.

Nadležnost i djelokrug rada pravobraniteljstva regulirana je Zakonom o javnom pravobraniteljstvu HNŽ/K (“Narodne novine HNŽ/K”, broj: 8/99, 3/04, 11/08).

Poslove zastupanja pravobraniteljstvo obavlja u svim sudskim i upravnim postupcima u skladu sa Ustavom, zakonom, drugim propisima i općim aktima. U zastupanju javno pravobraniteljstvo po zakonu je ovlašteno poduzimati sve radnje koje je ovlaštena poduzimati stranka u postupku.

Pravobraniteljstvo vrši poslove zastupanja pred sudovima, upravnim organima, obrađuje predmete, sačinjava tužbe, ulaže redovne i izvanredne pravne lijekove, daje pravna mišljenja na ugovore imovinsko-pravne prirode, ugovore o koncesiji, sudjeluje u postupku prilikom dodjele građevinskog zemljišta fizičkim i pravnim osobama sukladno Zakonu o građevinskom zemljištu. U postupku donošenja zakona, drugog propisa i općeg akta kojim se uređuju imovinsko-pravni odnosi, zaštita vlasništva Općine i dobara od općeg interesa, obvezno se pribavlja mišljenje mjerodavnog pravobraniteljstva.

Osim navedenog, pravobraniteljstvo osigurava zakonito, stručno i efikasno vršenje poslova iz svoje nadležnosti, ostvaruje suradnju s općinskim tijelima, s pravosudnim tijelima i pravobraniteljstvima.

WordPress Video Lightbox