Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Pozivom na broj 17023 Crvenog križa FBiH pomažete u prikupljanju sredstava za žrtve potresa

Crveni križ Federacije BiH je u suradnji sa Društvom Crvenog krsta/križa BiH (DCKBiH) pokrenuo apel za pomoć stanovništvu Turske i Sirije ugroženom uslijed razornih potresa koji su pogodili ove dvije zemlje.

Crveni križ Federacije BiH svoj humanitarni broj 17023 ustupio je DCKBiH kako bi se i na taj način prikupljala sredstva. Također u funkciji je humanitarni račun Društva Crvenog krsta/križa BiH za uplate putem žiro računa.

(Sredstva se mogu uplatiti na žiro račun od Društva Crvenog krsta/križa BiH broj 1340011130004680, naziv banke: ASA Banka d.d. Sarajevo, adresa banke: Fra Anđela Zvizdovića 1/A, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.)

Napominjemo, da je Crveni križ FBiH od samog početka u kontaktu sa delegacijom Turskog Crvenog polumjeseca u BiH, kao i da je u ime DCKBiH proslijeđena nota suosjećanja Turskom Crvenom polumjesecu i Sirijskom Crvenom polumjesecu.

WordPress Video Lightbox