Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Općinsko vijeće Čitluk usvojilo nacrt plana proračuna Općine Čitluk za 2023. godinu

Pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Čitluk Predraga Smoljana, danas je u Hotelu Brotnjo održana 21. sjednica Općinskog vijeća Čitluk. Na današnjoj sjednici Općinsko vijeće Čitluk usvojilo je prijedlog nacrta plana proračuna Općine Čitluk za 2023. godinu.

Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice i vijećničkih pitanja, ravnateljica Adela Škutor i ravnatelj Jure Sušac prezentirali su informacije o radu za proteklu godinu. Adela Škutor, ravnateljica Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića, informirala je nazočne vijećnice i vijećnike o radu srednje škole u školskoj 2021./2022. godini, dok je Jure Sušac, ravnatelj Osnovne glazbene škole Brotnjo, prezentirao informaciju o radu OGŠ Brotnju u školskoj 2021./2022. godini. Uz prezentaciju informacija o radu, ravnatelji su također odgovorili na pitanja vijećnika.

Javno poduzeće Broćanac d.o.o. Čitluk 27. listopada održalo je redovitu Skupštinu, a izvješće o radu Skupštine i donesenim odlukama na današnjoj sjednici prezentirao je Marin Sivrić, opunomećenik državnog-općinskog kapitala. Izvješće o održanoj skupštini usvojeno je većinom glasova, nakon čega je Željko Dugandžić, direktor JP Broćanac d.o.o. Čitluk, vijećnice i vijećnike informirao o radu javnog poduzeća u protekloj godini te odgovorio na pitanja vijećnika vezana za poslovanje i planove JP Broćanac d.o.o. Čitluk.

Pavo Zovko, pomoćnik načelnika iz Službe za financije Općine Čitluk, na 21. sjednici Općinskog vijeća Čitluk predstavio je nacrt plana proračuna Općine Čitluk za 2023. godinu. Obrazlažući ovu točku dnevnog reda Zovo je naglasio kako su nacrtom plana proračuna prihodi, primici i kreditna zaduženja planirana u iznosu od 12.500.000,00 KM, a rashodi i izdaci u iznosu od 12.500.000,00 KM, s proračunskom pričuvom od 10.000,00 KM. Nacrt plana proračuna usvojen je jednoglasno, a nakon usvajanja nacrta nastavit će se zakonom propisana procedura usvajanja proračuna koja uključuje i javnu raspravu.

Vijećnice i vijećnici Općinskog vijeća Čitluk na 21. sjednici usvojili su prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana općine Čitluk za razdoblje 2010 – 2020. godine. Jednoglasnim usvajanjem navedenog prijedloga izmjena i dopuna, Općinsko vijeće Čitluk dodatno je uredilo podpoglavlje koje se odnosi na korištenje sunčeve svijetlosti kao obnovljivog izvora energije.

Također, na današnjoj sjednici Općinsko vijeće Čitluk donijelo je odluku o davanju na upravljanje i gospodarenje Ustanovi edukacijsko-rehabilitacijski centar „Sveti Josip Radnik“ objekta sportsko-rehabilitacijskog doma za djecu s poteškoćama u razvoju smještenog u Potpolju. Ustanova je, sukladno ovoj odluci, obvezna objekt koristiti za obavljanje djelatnosti iz djelokruga rada za koji je registrirana sukladno zakonu i Statutu Ustanove, a način i uvjeti upravljanja i gospodarenja objektom pobliže će se urediti posebnim ugovorom.

Zbog podnesene ostavke na 21. sjednici Općinskog vijeća Čitluk dužnosti u Školskom odboru Osnovne škole Bijakovići razriješena je Nives Čule, predstavnica djelatnika, a odlukom o imenovanju za članicu Školskog odbora Osnovne škole Bijakovići imenovana je Francika Zubac. Mandat imenovanoj traje do isteka mandata ranije imenovanih članova.

Na 21. sjednici Općinskog vijeća Čitluk vijećnice i vijećnici usvojili su prijedloge odluka koje su pripremile Općinska služba za gospodarstvo i Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Pod točkom razno OV Čitluk usvojilo je zaključak za produženje roka važenja Plana upravljanja otpadom u općini Čitluk za tri godine.

WordPress Video Lightbox