Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Općinsko vijeće Čitluk ovlastilo načelnika Radišića za kupovinu nekretnina važnih za razvoj općine

Općinsko vijeće Čitluk danas je u Hotelu Brotnjo održalo sedamnaestu redovitu sjednicu. Usvojenim zaključcima OV Čitluk ovlastilo je načelnika općine Čitluk Marina Radišića za zastupanje Općine Čitluk prilikom kupovine nekretnina važnih za javni interes, kao i za sudjelovanje u javnom nadmetanju za kupovinu nekretnina. Također, na današnjoj sjednici usvojen je prijedlog odluke za dodjelu javnog priznanja Općine Čitluk te niz ostalih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Na sedamnaestoj sjednici Općinskog vijeća Čitluk, vijećnice i vijećnike o radu Dječjeg vrtića Čitluk u 2021. godini prezentacijom izvješća o radu informirala je Anica Božić, ravnateljica Dječjeg vrtića Čitluk. Ravnateljica Božić istaknula je kako su predškolska djeca u Dječjem vrtiću Čitluk u protekloj godini bila podijeljena u pet odgojno-obrazovnih skupina te da je obrazovni rad s djecom ostvaren prema Planu i programu rada uz primjenu suvremenih dostignuća pedagogije, psihologije i didaktike.

Izvješće o radu Dječjeg vrtića Čitluk u 2021. godini osvojeno je sa osamnaest glasova za i jedan suzdržan glas.

Vijećnice i vijećnici OV Čitluk na današnjoj sedamnaestoj sjednici razmatrali su prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja, koji je nakon obrazlaganja i razmatranja jednoglasno usvojen.

U obrazloženju prijedloga odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Čitluk tajnik OV Čitluk Ivo Bevanda istaknuo je kako je Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk provelo javni natječaj, nakon čega je Općinskom vijeću Čitluk za dobitnika javnog priznanja posthumno predložen dr. Srećko Vlaho, istaknuti liječnik i humanista. U skladu sa jednoglasno usvojenom odlukom pokojnom primarijusu dr. Srećku Vlahi, u znak javnog priznanja za ostvarene uspjehe u radu i djelovanju, kojima se doprinosi razvoju i ugledu općine Čitluk, posthumno će biti dodijeljena Nagrada Općine Čitluk za životno djelo na svečanoj sjednici OV Čitluk povodom Dana općine.

Uz navedeno, Općinsko vijeće Čitluk na 17. sjednici usvojilo je zaključke kojima se Marina Radišića, načelnika općine Čitluk, ovlašćuje za zastupanje Općine Čitluk u aktivnostima vezanim za kupovinu nekretnina.

Općinsko vijeće Čitluk tako je ovlastilo načelnika Marina Radišića da može poduzimati sve radnje i mjere u ime Općine Čitluk, te da kao kupac može potpisati Ugovor o kupoprodaji nekretnina u dijelovima Međugorja i Čitluka koje su u posjedu i vlasništvu PZ „Agroplod“ Čitluk.

Načelnik Radišić u obrazloženju ove odluke informirao je vijećnice i vijećnike o pismu namjere PZ „Agroplod“ Čitluk upućenom Općini Čitluk kojim se želi pokrenuti inicijativa za prodaju nekretnina. Također, načelnik Radišić je istaknuo kako su predmetne nekretnine na području K.O. Čitluk potrebne za Općine Čitluk u svrhu provođenja i realizacije Regulacijskog plana „Bare 1“, dok su nekretnine na području K.O. Međugorje pogodne za javne potrebe uz napomenu kako je navedena kupovina nekretnina važna za razvoj općine Čitluk i napomenu da Općina Čitluk ima dobra iskustva prilikom ranijih kupovina nekretnina koje su bile u vlasništvu PZ „Agroplod“ Čitluk.

U ocijeni kako je riječ za Općinu Čitluk jako važnom poslu složili su se i vijećnici OV Čitluk i iskazali podršku kupovini nekretnina koje se mogu koristiti za jako važne projekte.

Nakon spomenutog zaključka, OV Čitluk usvojilo je i zaključak kojim ovlašćuje načelnika općine Čitluk Marina Radišića i javnu pravobraniteljicu Općine Čitluk Mladenku Stojić da mogu sukladno zaključku o prodaji nekretnine Općinskog suda u Čitluku sudjelovati i davati ponude u ime Općine Čitluk na drugoj prodaji usmenim javnim nadmetanjem nekretnine ovršenika “BX – Rudnici boksita” d.d. Čitluk smještenih u središtu Čitluka na površini od 303,32 m2.

Trećim danas usvojenim zaključkom Općinsko vijeće Čitluk ovlastilo je načelnika općine Čitluk Marina Radišića da može u ime Općine Čitluk, kao kupac, potpisati Ugovor o kupoprodaji stana u zgradi PS Čitluk. Kupovinom stana doći će do realizacije odobrenih sredstava Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ koja su odobrena od strane Vlade HNŽ u svrhu rekonstrukcije zgrade PS Čitluk.

Na današnjoj sjednici vijećnice i vijećnici OV Čitluk usvojili su prijedloge rješenja koje su za današnje zasjedanje pripremile Općinska služba za gospodarstvo i Općinska služba za geodetske i imovinsko pravne poslove.

Predrag Smoljan, predsjednik Općinskog vijeća Čitluk, pod točkom razno najavio je održavanje svečane sjednice Općinskog vijeća Čitluk, koja će se održati 24. svibnja u sklopu obilježavanja Dana općine Čitluk.

WordPress Video Lightbox