Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Općinsko vijeće Čitluk jednoglasno usvojilo prijedlog o usvajanju Platforme za mir

Danas je u Hotelu Brotnjo održana petnaesta sjednica Općinskog vijeća Čitluk. Na sjednici je usvojena odluka o usvajanju Platforme za mir i prateći plan aktivnosti, kao i odluka o izmjenama i dopunama odluke o upravnim pristojbama s tarifom te prijedlozi za rješavanje koje su za današnju sjednicu pripremile općinske službe. Uz navedeno, na današnjoj sjednici imenovani su članovi Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk, a kroz prezentaciju informacije o radu vijećnice i vijećnici upoznati su s radom Crvenog križa Čitluk u protekloj godini.

Na 15. sjednici Općinskog vijeća Čitluk, Andrija Stojić, tajnik Crvenog križa Čitluk, prezentirao je informaciju o radu Crvenog križa Čitluk u 2021. godini. Stojić se u svom izlaganju osvrnuo na djelovanje Crvenog križa Čitluk, koje je i u protekloj godini bilo utemeljeno na promociji humanitarnih ciljeva od opće koristi.

Vijećnice i vijećnici Općinskog vijeća Čitluk na današnjoj su sjednici usvojili prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim pristojbama s tarifom. Usvojenim izmjenama i dopunama ranije usvojena odluka dopunjuje se poglavljem „Imovinske pristojbe“ koje se odnose na korištenje podataka iz adresnog registra. Općina Čitluk ovom odlukom vršit će naplaćivanje ustupanja geografskih mapiranih podataka iz adresnog registra, a cijene su formirane u skladu s prijedlogom koji je uradila Federalna geodetska uprava. Obrazloženje za potrebu usvajanja izmjena i dopuna odluke dao je Ivo Bevanda, tajnik OV Čitluk, koji je na poseban način naglasio pravnu utemeljenost.

Prijedlog spomenute odluke usvojen je jednoglasno, a na 15. sjednici OV Čitluk većinom glasova usvojen je prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk. Usvajanjem prijedloga odluke u Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk imenovani su: Predrag Smoljan, predsjednik Povjerenstva, Marin Radišić, zamjenik predsjednika, te članovi Borislav Šimović, Zdenko Markota, Željko Planinić, Tihomir Prusina i Jure Džida. Članovi Povjerenstva postupat će sukladno odredbama Odluke o dodijeli javnih priznanja Općine Čitluk i imenovani su na jednogodišnji mandat.

Također, na 15. sjednici OV Čitluk usvojeni su prijedlog odluke o usvajanju Platforme za mir 2022. – 2024. godine, kao i plana aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2022. – 2024. godine, koje je nazočnim vijećnicama i vijećnicima predstavio Slaven Markota, koordinator za projekt PRO-budućnost ispred Općine Čitluk, čiji je glavni donator USAID.

Platforma za mir je okvirni i deklarativni dokument, koji ističe mir kao jednu od temeljnih i najvećih vrijednosti Bosne i Hercegovine, njenih naroda i građana.
Općinsko vijeće je suglasno i opredijeljeno da Platforma i odredbe proistekle iz nje posluže kao temelj, ne samo u smislu izgradnje povjerenja i osnaživanja procesa pomirenja među narodima u našoj zemlji, nego i kao okvir za poduzimanje konkretnih aktivnosti, za koje će se potpisnik ovog dokumenta opredijeliti.

Općinsko vijeće će nastojati osigurati predlaganje, donošenje i implementaciju formalnih odluka, koje će omogućiti i osigurati provođenje relevantnih odredbi iz Platforme na razini rada.

Uz navedeno, vijećnice i vijećnici Općinskog vijeća Čitluk na današnjoj su sjednici usvojili prijedloge za rješavanje koje su pripremile Općinska služba za gospodarstvo i Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

WordPress Video Lightbox