Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Općina Čitluk subvencionirat će dio računa za komunalne usluge socijalno ugroženih osoba

Danas je u kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo održana 35. sjednica Općinskog vijeća Čitluk. U uvodnom dijelu sjednice vijećnice i vijećnici usvojili su dnevni rad koji je za današnju sjednicu predložio Predrag Smoljan, predsjednik OV Čitluk, usvojili zapisnik sa prethodne sjednice te postavili vijećnička pitanja, nakon čega su uslijedile informacije i izvješća o radu.

Andrija Stojić, tajnik Crvenog križa Čitluk, prezentirao je informaciju o radu Crvenog križa Čitluk u 2023. godini. Tijekom prezentacije informacije o radnu Stojić se osvrnuo na programske aktivnosti i kazao kako je Crveni križ Čitluk uz potrebe lokalnog stanovništva skrbio i o potrebama izbjeglica iz Ukrajine koje su smještene na području naše općine i zaključio kako će 2024. godina biti izazovna za Crveni križ Čitluk, ali da su aktivnosti za aktualnu godinu strateški planirane i da su dobro određeni prioriteti.

Vijećnice i vijećnike Općinskog vijeća Čitluk o radu Javnog pravobraniteljstva izvijestila je Mladenka Stojić, javna pravobraniteljica Općine Čitluk. Pravobraniteljica Stojić kazala je kako je Javno pravobraniteljstvo samostalno tijelo jedinice lokalne samouprave, koje obavlja poslove zaštite imovine i imovinskih interesa iste na osnovu Ustava, državnih, federalnih, županijskih zakona, drugih propisa i općih akata te iznijela pregled rada po oblastima. Izvješće o radu Javnog pravobraniteljstva Općine Čitluk usvojeno je većinom glasova nazočnih nakon provedene rasprave.

Na 35. sjednici Općinskog vijeća Čitluk, vijećnice i vijećnici razmatrali su prijedlog odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalnih vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Navedena odluka usvojena je jednoglasno, a ovom odlukom prepisane su: kategorije korisnika, uvjeti i način utvrđivanja prava na subvencioniranje dijela troška spomenutih usluga koje pruža JP Broćanac d.o.o. Čitluk. Pravo na subvenciju imaju socijalno ugrožene osobe sa nedovoljnim prihodima za život – primatelji stalne novčane pomoći Centra za socijalni rad Čitluk, kojima će Općina Čitluk subvencionirati do tri metra kubna isporučene pitke vode i ostalih usluga po članu domaćinstva.

Postupak za ostvarivanje prava na subvencioniranje provodi Centar za socijalni rad Čitluk, a pokreće se na zahtjev osobe koja želi ostvariti pravo na subvencioniranje.

Općinsko vijeće Čitluk na današnjoj sjednici jednoglasno je usvojilo Odluku o stručnom usavršavanju vijećnika Općinskog vijeća Čitluk. Ovom odlukom propisana je obveza profesionalnog usavršavanja vijećnica i vijećnika s ciljem kontinuiranog i stručnog usavršavanja kao najboljeg zastupanja interesa građana općine Čitluk. Obuka vijećnica i vijećnika organizirat će se tijekom cijelog mandata, a vijećnice i vijećnici obvezni su kontinuirano se profesionalno usavršavati i prisustvovati svim organiziranim edukacijama.

Edukacija vijećnica i vijećnika započet će uskoro, a u skladu s danas usvojenim Planom i programom obuke, s ciljem poboljšanja sposobnosti vijećnica i vijećnika, u 2024. godini organizirat će se predavanja iz oblasti: „Odgovornost jedinice lokalne samouprave u vezi sa pružanjem vodnih usluga“, „Djelotvorna primjena Etičkog kodeksa – kodeksa ponašanja izabranih predstavnika vijećnika u Općinskom vijeću Čitluk“ i „Interna i eksterna komunikacija jedinice lokalne samouprave“.

Procedure vezane za izradu prijedloga odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalni usluga i odluke o stručnom usavršavanju vijećnica i vijećnika, kao i njihovo usvajanje, pokrenuti su u okviru sudjelovanja Općine Čitluk u MEG projektu.

Na današnjoj sjednici dužnosti člana Upravnog vijeća Kulturno-informativnog centra Čitluk – predstavnika Ustanove, razriješen je Željko Planinić, a za člana spomenutog Upravnog vijeća imenovana je Mladenka Prkačin. Također, dužnosti člana Školskog odbora Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića – predstavnika roditelja razriješeni su Tomislava Vasilj i Ivan Soldo, dok su za članove navedenog Školskog odbora imenovani Andrija Vasilj i Tomislav Soldo.

Nakon imenovanja članova upravnih vijeća i školskih odbora, Općinsko vijeće Čitluk usvojilo je odluke o imenovanju: Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk, Povjerenstva za imenovanje i preimenovanje naziva ulica i trgova u općini Čitluk i Povjerenstva za obilježavanje i uređivanje grobišta Drugog svjetskog rata i poraća na području općine Čitluk.

Sukladno usvojenoj odluci u Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk imenovani su: Predrag Smoljan, predsjednik, Marin Radišić, zamjenik predsjednika i članovi: fra Miro Šego, Zdenko Markota, Željko Planinić, Tihomir Prusina i Jure Džida.

Članovi novoimenovanog Povjerenstva za imenovanje i preimenovanje naziva ulica i trgova u općini Čitluk su: Slaven Markota, Antonela Planinić, Franimir Pervan, Marin Sivrić, Ivan Stojić, Stana Krmek i Ante Ćorić. U slučaju potrebe prilikom određivanja naziva ulica i trgova u naseljenim mjestima, Povjerenstvu se mogu pridružiti dva člana koji su sa prebivalištem u tom naseljenom mjestu te stručne osobe na prijedlog Načelnika Općine Čituk.

Za članove Povjerenstva za obilježavanje i uređivanje grobišta Drugog svjetskog rata i poraća na području općine Čitluk imenovani su: Slaven Markota, fra Miljenko Mića Stojić, Ivica Šarac, fra Miro Šego, Mate Miletić, Ivan Stojić, Andrija Stojić, Ivan Sabljić i Danijel Ćavar.

Općinsko vijeće Čitluk na 35. sjednici jednoglasno je usvojilo odluku o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje Željka Planinića za vršitelja dužnosti ravnatelja Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Uz navedeno, Općinsko vijeće Čitluk također je usvojilo prijedloge za rješavanja pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo, kao i prijedloge za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za prostorno uređenje, imovinsko — pravne poslove i katastar zemljišta.

 

WordPress Video Lightbox