Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Općina Čitluk povećala iznos mjesečne novčane pomoći studentima u akademskoj 2022./2023. godini

Danas je raspisan Javni natječaj za dodjelu novčanih pomoći redovitim studentima s područja općine Čitluk u akademskoj 2022./2023. godini. Novčana pomoć iznosi 120,00 KM mjesečno, a pravo na dodjelu novčanih sredstava ostvarivat će studenti koji ispunjavaju opće i posebne uvjete propisane člancima 2. i 3. Pravilnika o načinu i kriterijima za dodjelu novčane pomoći određenim kategorijama studenata u akademskoj 2022./2023. godini.

Student će ostvariti pravo na novčanu pomoć ukoliko ispunjava sve opće i barem jedan od posebnih uvjeta.

Iznos novčane pomoći studentima uvećan je sa prošlogodišnjih 100,00 KM na 120,00 KM mjesečno i isplatit će se jednokratno za cijelu akademsku godinu.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog natječaja na oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine Čitluk: www.citluk.ba.

Prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom podnose se na adresu:

OPĆINA ČITLUK
Trg žrtava Domovinskog rata 1,
88260 Čitluk
– Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja za dodjelu novčane pomoći studentima u akademskoj 2022./2023. godini – NE OTVARATI –

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti kod Povjerenstva za provedbu natječaja na telefonski broj: 036/640-518.

Dokumenti:

Javni natječaj za dodjelu novčanih pomoći određenim kategorijama studentima s područja općine Čitluk u akademskoj 2022./2023. godini

Pravilnik o načinu i kriterijima za dodjelu novčane pomoći određenim kategorijama studenata u akademskoj 2022./2023. godini

WordPress Video Lightbox