Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Oglas za prodaju vozila Škoda Felicia

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
OPĆINA ČITLUK
POVJERENSTVO ZA PRODAJU VOZILA PUTEM JAVNOG OGLASA
Broj:PV-2/19

Temeljem točke jedan Zaključka načelnika općine Čitluk broj:02-16- 4591/19 od 07. listopada 2019.godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja općine Čitluk, raspisuje javnu prodaju-licitaciju dana 22. listopada 2019. godine za staro vozilo i oglašava:

P R O D A J U
vozila

I PREDMET PRODAJE
– OSOBNO VOZILO

1. Škoda, Felicia, 1,9 god. proizvodnje 1999. diesel 47KW, odjavljen 2.10.2019. godine, broj prijeđenih kilometara: 248368 u ispravnom stanju, početna cijena 1.000,00 KM.

II OSTALI PODACI O PRODAJI

1. Prodaja vozila će se obaviti dana 22. listopada 2019. godine (petak), u Maloj dvorani Kulturno- informativnog centra Čitluk (KIC-a), s početkom u 11,00 sati.

2. Vozilo se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati na parking prostoru kod zgrade općine Čitluk.

3. Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe koje predoče uplatu jamčevine od 5 % (50,00 KM) od početnog iznosa na blagajni općine.

4. Ponude se predaju u zapečaćenim kovertama sa naznakom NE OTVARATI – OTVARA POVJERENSTVO, a dobiva najveća ponuda. U slučaju da su dvije ili više najvećih ponuda iste, tim kandidatima će se dati mogućnost da u određenom novom roku od 10 minuta dostave nove ponude u zatvorenim kovertama. U slučaju odustanka prvog ne vraća se jamčevina.

Čitluk, 08.10.2019. godine. Objavljeno na oglasnoj ploči općine Čitluk.

Predsjednik povjerenstva

dipl. oecc. Pavo Zovko

WordPress Video Lightbox