Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Održani sastanci sektorskih radnih grupa

Danas su u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk održani  prvi radni sastanci sektorskih grupa za izradu Integrirane strategije razvoja općine Čitluk. Nakon izrade socioekonomske analize i razvojne platforme, Općinski razvojni tim formirao je tri sektorske radne grupe, i to: grupu za razvoj društvenog sektora, grupu za razvoj ekonomskog sektora i grupu za razvoj sektora okoliša.

Sektorske grupe u svom radu pripremaju i organiziraju proces izrade strategije razvoja sektora za koji su zadužene u sklopu integrirane strategije razvoja općine Čitluk, izrađuju sektorske planove, izrađuju operativni dio sektorskog plana, pripremaju nacrte plana sektorskog razvoja općine Čitluk, te obavljaju i druge poslove u sklopu Projekta integriranog lokalnog razvoja UNDP-a BiH.

Općina Čitluk započela je izradu strategije integriranog razvoja nakon što je u lipnju prošle godine pristupila Projektu integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji je zajednički projekt Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH).

WordPress Video Lightbox