Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Održana šesnaesta sjednica Općinskog vijeća Čitluk

U Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra danas je održana šesnaesta sjednica Općinskog vijeća Čitluk. Na današnjoj sjednici vijećnici Općinskog vijeća Čitluk usvojili su: izvješće o radu Skupštine informaciju o radu direktora Javnog poduzeća „Broting“ d.o.o. Čitluk, izvješće o radu Kulturno-informativnog centra Čitluk, izmjene i dopune Odluke o upravnim pristojbama s tarifom, te su imenovali člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Čitluk iz reda djelatnika i, nakon razmatranja, usvojili prijedloge za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove.

O održanoj Skupštini Javnog poduzeća „Broting“ d.o.o. Čitluk vijećnike Općinskog vijeća informirao je opunomoćenik općinskog kapitala u ovom javnom poduzeću Ivan Stojić, nakon čijeg je izlaganja Općinsko vijeće Čitluk donijelo zaključak o usvajanju izvješća o radu Skupštine Javnog poduzeća „Broting“ d.o.o. Čitluk. A odmah potom v.d. ravnatelja JP Broting Ante Planinić informirao je vijećnike o radu direktora ovog javnog poduzeća.

Po završetku ove točke dnevnog reda, Zlatko Prusina, ravnatelj Kulturno-informativnog centra Čitluk prezentirao je izvješće o radu za 2017. godinu Kulturno-informativnog centra, koje je usvojeno sa 20 glasova za, uz jedan suzdržan glas.

Nakon usvajanja informacije o radu Kulturno-informativnog centra Čitluk u 2017. godini, vijećnici su usvojili prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim pristojbama s tarifom. Usvojene izmjene i dopune temeljne odluke odnose se na izmjene u Tarifi br. 12 upravnih pristojbi, a odnose se na ugostiteljske objekte iz skupine „Hoteli“, “Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“, te se usvojenim izmjenama i dopunama naknada iz ovog tarifnog broja umanjuje za 50%. Ova naknada predstavlja dio uplate za legalizaciju građevine koja se priznaje u posebnom upravnom postupku koji se vodi kod nadležne općinske službe prilikom legalizacije cjelokupne predmetne građevine, zajedno sa svim drugim obvezama.

Općinsko vijeće Čitluk na svojoj 16. sjednici dalo je suglasnost na rješenje o imenovanju Snježane Gašić za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Čitluk iz reda djelatnika.

Također, na današnjoj sjednici usvojeni su svi razmatrani prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove.

WordPress Video Lightbox