Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Održana 30. sjednica Općinskog vijeća Čitluk

Trideseta sjednica Općinskog vijeća Čitluk održana je danas u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk. Na današnjoj sjednici vijećnici su informirani o radu Crvenog križa Čitluk, Športskog saveza Brotnja i samog Općinskog vijeća, a nakon provedenih rasprava vijećnici su usvojili prijedloge za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove, prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Sveučilišta u Mostaru za kupovinu poslovnog prostora i prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za socijalni rad Čitluk.

O radu Crvenog križa Čitluk vijećnike Općinskog vijeća Čitluk informirao je Andrija Stojić, tajnik Crvenog križa Čitluk, a nakon što je tajnik Crvenog križa Čitluk istaknuo aktivnosti Crvenog križa Čitluk u protekloj godini, vijećnici su pohvalili rad Crvenog križa Čitluk.

Izvješće o aktivnostima Športskog saveza s osvrtom na stanje sporta i sportskih klubova na području općine Čitluk vijećnicima je prezentirao Milorad Prusina, tajnik Športskog saveza Brotnja. Prusina je prezentira informaciju o radu u protekloj godini, godini u kojoj je ponovno postignut veliki broj sportskih uspjeha, što je naišlo na odobravanje kod vijećnika.

Za razliku od Crvenog križa Čitluk i Športskog saveza Brotnja, čiji su predstavnici prezentirali informacije o radu u protekloj godini, Predrag Smoljan, predsjednik Općinskog vijeća Čitluk, istaknuo je najvažnije dijelove iz polugodišnje informacije o radu Općinskog vijeća Čitluk koja je vezana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.

Predsjednik Smoljan je u svom izlaganju podsjetio da je OV Čitluk u spomenutom razdoblju održalo sedam sjednica, šest redovitih i svečanu sjednicu održanu povodom Dana općine Čitluk, te se osvrnuo na najvažnije dijelove informacije o radu koju je za predstavljanje pripremio Ivo Bevanda, tajnik OV Čitluk. Za uloženi trud u pripremu opsežnog materijala o radu Općinskog vijeća Čitluk u prvih šest mjeseci predsjednik Smoljan je pohvalio tajnika Bevandu, a isto su učinili i vijećnici iz svih klubova vijećnika ističući tajnikovu spremnost na suradnju.

Raspravljajući o prijedlozima za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove, vijećnici OV Čitluk jednoglasno su usvojili dvije odluke o utvrđivanju javnog interesa. U prvom slučaj riječ je o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju i uređenje parking prostora za mjesno groblje u Služnju, te se u tu svrhu može pristupiti izvlaštenju nekretnina, dok je u drugom slučaju riječ o utvrđivanju javnog interesa za polaganje kanalizacijskih cijevi u naselju Čitluk, te se radi postavljanja cijevi može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji (uspostavljanje služnosti) na nekretnini.

Na 30. sjednici Općinskog vijeća Čitluk vijećnici su također usvojili prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za socijalni rad Čitluk, kao i prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Sveučilišta u Mostaru za kupovinu poslovnog prostora.

Dajući suglasnost mostarskom Sveučilištu na kupovinu poslovnog prostora Općinsko vijeće Čitluk ispunilo je svoju obvezu kao jedan od osnivača, no danas usvojeni zaključak ne proizvodi financijske obveze za Općine Čitluk jer će Sveučilište Mostar poslovni prostor kupovati iz vlastitih sredstava.

WordPress Video Lightbox