Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Održana 28. sjednica Općinskog vijeća Čitluk

Pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Čitluk Predraga Smoljana danas je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra održana 28. sjednica Općinskog vijeća Čitluk. Vijećnici su na današnjoj sjednici usvojili: izvješće o radu za 2018. godinu Dječjeg vrtića Čitluk, odluku o utemeljenju Lokalnog ekonomskog vijeća općine Čitluk, odluku o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu dodijele građevnog zemljišta u državnom vlasništvu, odluku o uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, odluku o mjerilima i cijenama participacije roditelja za usluge Dječjeg vrtića Čitluk, odluku o signaturi akata Općinskog vijeća Čitluk i njegovih stalnih radnih tijela, te prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Čitluk.

Izvješće o radu Dječjeg vrtića Čitluk u protekloj godini na 28. sjednici Općinskog vijeća Čitluk prezentirala je ravnateljica Dječjeg vrtića Čitluk Anica Božić, a nakon prezentacije vijećnici su izvješće usvojili jednoglasno.

Nakon izvješća o radu Dječjeg vrtića Čitluk, vijećnici OV Čitluk jednoglasno su donijeli odluku o utemeljenju Lokalnog ekonomskog vijeća. Lokalno ekonomsko vijeće brojat će 10 članova i bit će sastavljeno od predstavnika privatnog sektora, javnog sektora i javnih institucija te će u svom radu biti savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Čitluk i Općinskog načelnika.

Također jednoglasno na današnjoj sjednici usvojena je i odluka o uvjetima i načinu dodijele građevnog zemljišta u državnom vlasništvu u svrhu građenje objekata trajnog karaktera, kao i prijedlog odluke o uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć.

Navedenom odlukom utvrđeni su uvjeti, kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć u općini Čitluk sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

Na 28. sjednici OV Čitluk vijećnici su usvojili i odluku o mjerilima i cijenama participacije roditelja za usluge Dječjeg vrtića Čitluk koja bolje obuhvaća sve programe koje nudi Dječji vrtić Čitluk a u svojim odredbama za roditelje nije nepovoljnija u odnosu na ranije važeću odluku.

Usvajanjem odluke o signaturi akata Općinskog vijeća Čitluk i njegovih stalnih radnih tijela utvrđen je način signiranja svih akata Općinskog vijeća Čitluk i njegovih stalnih radnih tijela, a nakon usvajanja ove odluke vijećnici OV Čitluk su usvojili i odluku o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Čitluk.

Na mandatno razdoblje do 31. prosinca 2020. godine u spomenuto Povjerenstvo imenovani su: Ivan Ostojić, koji će obnašati dužnost predsjednika Povjerenstva, te članovi: Stana Krmek, Marin Vučić, Ivanka Prusina i Ivan Stojić.

Sve odluke na 28. sjednici Općinskog vijeća Čitluk usvojene su jednoglasno.

WordPress Video Lightbox