Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Održana 28. sjednica Općinskog vijeća Čitluk

Danas je u kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo održana 28. sjednica Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica OV Čitluk započela je usvajanjem predloženog dnevnog reda, nakon čega su vijećnice i vijećnici postavili svoja vijećnička pitanja, te nakon toga razmatrali i diskutirali o izvješću o radu Dječjeg vrtića Čitluk u 2022. godini, informaciji o radu Općinskog vijeća Čitluk u prvom polugodištu 2023. godine, izvršenju općinskog proračuna u prvih šest mjeseci tekuće godine, kao i povećanju participacije roditelja u cijenama Dječjeg vrtića Čitluk te prijedlozima za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne poslove i katastar zemljišta.

Anica Božić, ravnateljica Dječjeg vrtića Čitluk, na današnjoj 28. sjednici OV Čitluk informirala je vijećnice i vijećnike o radu Dječjeg vrtića u 2022. godini. U svom izvješću ravnateljica Božić naglasila je kako je u protekloj godini Dječji vrtić Čitluk pohađalo do 143 mališana te da su ciljevi i zadaci prema godišnjem planu i programu uspješno realizirani. Također, ravnateljica Božić je navela kako su u Dječjem vrtiću Čitluk kontinuirano radi na osiguravanju optimalnih uvjeta i okruženja za boravak djece i rad odgajatelja. Odgovarajući na pitanja vijećnika, ravnateljica Božić osvrnula se i na ostale teme vezane za rad Dječjeg vrtića Čitluk, a izvješće o radu usvojeno je jednoglasno.

Nakon izvješća o radu Dječjeg vrtića Čitluk vijećnice i vijećnici razmatrali su informaciju o radu Općinskog vijeća Čitluk u prvih šest mjeseci 2023. godine. OV Čitluk u spomenutom je razdoblju održalo pet radnih sjednica te Svečanu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk upriličenu povodom Dana općine. Izvješće o radu u navedenom razdoblju pripremio je i na današnjoj sjednici prezentirao Ivo Bevanda, tajnik Općinskog vijeća Čitluk, a u informaciji o radu istaknuti su izvještajni dio, normativni dio, pregled imenovanja i razrješenja te danih suglasnosti i ovlaštenja od strane Općinskog vijeća, osvrt na rad radnih tijela i kolegija OV Čitluk. U prezentiranoj informaciji o radu navedena je i nazočnost vijećnika na sjednicama, teme raspravljanja, obrazlaganja i sudjelovanja u raspravama i rezultati glasovanja, kao i ostale informacije vezane za održavanje sjednica Općinskog vijeća Čitluk.

Na 28. sjednici Općinskog vijeća Čitluk, nazočne vijećnice i vijećnici raspravljali su o Odluci o povećanju dijela participacije koju plaća roditelj/skrbnik za korištenje usluga Dječjeg vrtića Čitluk. Ovakvu odluku izradilo je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čitluk potaknuto povećanjem vrijednosti parametara na temelju kojih se utvrđuje ekonomska cijena boravka mališana u Dječjem vrtiću Čitluk, a da bi ovakva odluka stupila na snagu potrebna je suglasnost osnivača. Spomenutom odlukom participacija roditelja/skrbnika za aktivne usluge boravka djece u Dječjem vrtiću Čitluk povećava se za 20 KM, te će tako primjerice cijena cjelodnevnog boravka jednog djeteta u vrtiću iznositi 190 KM, cijena poludnevnog boravka 170 KM, dok će cijena cjelodnevnog boravka djeteta jasličke dobi iznositi 210 KM. Tijekom razmatranja ove točke dnevnog reda više puta je istaknuto kako Općina Čitluk, kao osnivač ustanove, kontinuirano povećava svoj udio participacije u cijenama usluga Dječjeg vrtića Čitluk i da će tako biti i u budućem razdoblju, nakon čega je Općinsko vijeće Čitluk dalo traženu suglasnost na povećanje participacije koju plaćaju roditelji/skrbnici.

Obećanja o daljnjem povećanju participacije Općine Čitluk u cijenama usluga Dječjeg vrtića Čitluk temelje se na dobrom ostvarenju i gospodarenju općinskim proračunom, o čemu je na 28. sjednici OV Čitluk više govorio Marin Radišić, načelnik općine Čitluk, obrazlažući izvješće o izvršenju proračuna u prvih šest mjeseci 2023. godine. Tijekom obrazlaganja načelnik Radišić je podsjetio kako su Planom Proračuna prihodi i primici za 2023. godinu planirani u iznosu od 11.1000.000,00 KM i naglasio kako njihovo ostvarenje u prvih šest mjeseci iznosi 7.150.751,60 KM ili 64,42%, dok su u istom razdoblju rashodi ostvareni u iznosu od 6.497.405,80 KM. Ovakvo ostvarenje rashoda iznosi 51,98% od u Planu Proračuna za 2023. godinu planiranih 12.500.000,00 KM. Obrazlažući izvršenje proračuna načelnik Radišić je također naglasio kako Općina Čitluk redovito podmiruje sve svoje obveze.

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća Proračuna općine Čitluk za razdoblje 01.01. – 30.06. 2023. godine usvojena je jednoglasno.

Vijećnice i vijećnici Općinskog vijeća Čitluk na današnjoj sjednici također su usvojili prijedloge za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne poslove i katastar zemljišta.

WordPress Video Lightbox