Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Održana 23. sjednica Općinskog vijeća Čitluk

Danas je u Hotelu Brotnjo održana 23. redovita sjednica Općinskog vijeća Čitluk.

Na početku današnje sjednice, polaganjem svečane prisege vijećnički mandat preuzela vijećnica Ilijana Sušac. Gospođa Sušac je u Općinskom vijeću Čitluk zamijenila dosadašnjeg vijećnika Josipa Grbavca, koji je na listopadskim izborima izabran za zastupnika u Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije.

Nakon polaganja svečane prisege, usvojen je prijedlog dnevnog reda kojeg je predstavio predsjedavajući Predrag Smoljan te su, nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, uslijedila pitanja vijećnika.

Jednoglasnim usvajanjem predloženog programa rada Općinskog vijeća Čitluk za 2023. godinu, vijećnice i vijećnici OV Čitluk usvojili su akt kojim su obuhvaćena najznačajnija pitanja iz djelokruga rada općinskog organa uprave i drugih pravnih subjekata čiji je osnivač Općina Čitluk. Predstavljajući ovogodišnji program rada, Ivo Bevanda, tajnik OV Čitluk, naglasio je kako se rad ovlaštenih predlagatelja programom ne ograničava, nego da se od njih očekuje da podnose i druge prijedloge tijekom 2023. godine, koji će se sukladno proceduri propisanoj Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Čitluk uvrštavati u prijedloge dnevnih redova sjednica OV Čitluk.

Ivo Bevanda, tajnik Općinskog vijeća Čitluk, na današnjoj sjednici također je prezentirao izvješće o radu Općinskog vijeća Čitluk u 2022. godini. Tajnik Bevanda kratko se osvrnuo na izvještajni dio, normativnu djelatnost, imenovanja i razrješenja, programe i planove, kao i na rad radnih tijela i Kolegija OV Čitluk.

Dio izvješća o radu je i registar akata, teme raspravljanja, nazočnost i aktivnost vijećnika u protekloj godini, a u izvješću je prezentiran i osvrt na statističke podatke za više od deset prethodnih godina. Izvješće o radu OV Čitluk usvojeno je jednoglasno uz pohvale tajniku Ivi Bevandi za izradu sveobuhvatnog izvješća.

Na 23. redovitoj sjednici OV Čitluk jednoglasno je usvojilo zaključak o davanju suglasnosti na Plan pripravnosti i djelovanja Centra za socijalni rad u izvanrednim situacijama izazvanim prirodnim i drugim nesrećama. Riječ je operativno-planskom dokumentu koji definira ciljeve, mjere, aktivnosti, nositelje, vremenske okvire, indikatore i okvirna financijska sredstva sa izvorima financiranja za postupanje Centra za socijalni rad u svim fazama djelovanja u izvanrednim situacijama, čiju izradu je podržao UNICEF.

Također, na 23. redovitoj sjednici OV Čitluk usvojilo je prijedloge za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko pravne poslove pripremljene za ovo zasjedanje.

WordPress Video Lightbox