Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Održana 22. sjednica Općinskog vijeća Čitluk

22. redovita sjednica Općinskog vijeća Čitluk održana je danas u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centar. Na današnjoj sjednici vijećnici su jednoglasno usvojili nacrt plana proračuna Općine Čitluk za 2019. godinu, kao i prijedlog odluke o usvajanju Prednacrta Urbanističkog plana „Međugorje – Bijakovići“, a usvojene su i sve ostale točke o kojima su vijećnici danas raspravljali.

Izvješće o radu skupštine Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk prezentirao je Pavo Zovko, nakon čije je prezentacije izvješće usvojeno, a po usvajanju izvješća o radu Skupštine, informaciju o svom i radu poduzeća na čijem je čelu, vijećnicima je prezentirao Željko Duganžić, direktor Javnog poduzeća „Broćanac“ d.o.o. Čitluk.

Pod sljedećom točkom dnevnog reda vijećnicima je prezentiran nacrt Plana proračuna Općine Čitluk za 2019. godinu. Nacrt Plana proračuna vijećnicima je prezentirao Pavo Zovko, pomoćnik načelnika iz Službe za financije, u čijem izlaganju se moglo čuti da plan proračuna Općine Čitluk za 2019. godinu predviđa prihode, primitke i kreditna zaduženja u iznosu od 9.053.000,00 KM, a rashode i izdatke u iznosu od 9.043.000,00 KM, s proračunskom pričuvom od 10.000,00 KM, te da je sredinom studenog upućen javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o ovoj temi, u kojem je rok za dostavljanje prijedloga bio do 23. studenog.

Na današnjoj sjednici vijećnici OV Čitluk donijeli su odluku o razrješenju dužnosti Anđelke Stojić i Suzane Vasilj, dvije predstavnice roditelja u Školskom odboru Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića, nakon čega su Katica Sivrić i Zdenko Gakić imenovani za nove članove Školskog odbora. Mandat imenovanih traje do isteka mandata članova Školskog odbora Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića imenovanih u lipnju 2017. godine.

Također, na 22. sjednici OV Čitluk donesena je odluka izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana općine Čitluk za razdoblje od 2010-2020. godine. Izmjene i dopune spomenute odluke vezane su za širinu zaštitnog pojasa koji se mijenja sa 10 na 20 metara, a ovakvu promjenu bilo je potrebno izvršiti zbog prekategorizacije regionalne ceste R-424 Mostar-Čitluk-Ljubuški u magistralnu cestu M-17.4. Promjenom širine zaštitnog pojasa, pomjera se granica građevnog zemljišta duž magistralne ceste s obje strane u dubinu za širinu proširenja zaštitnog pojasa.

Prednacrta Urbanističkog plana „Međugorje – Bijakovići“ također je usvojen na današnjem zasjedanju Općinskog vijeća Čitluk. Ovu odluku vijećnici su donijeli jednoglasno, a usvajanjem prednacrta ovog planskog dokumenta, isti postaje nacrt i stavlja se u javnu raspravu svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama. Nakon održane javne rasprave, nositelj pripreme plana će zajedno sa Savjetom plana i nositeljem izrade plana pripremiti konačni prijedlog odluke o usvajanju ovog planskog dokumenta i dostaviti ga Općinskom vijeću Čitluk na konačno usvajanje.

Pred kraj današnje sjednice Vijeće je usvojilo prijedloge za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove, a na kraju sjednice vijećnici su pod točkom razno razgovarali o različitim temama.

 

WordPress Video Lightbox