Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Održana 10. sjednica Općinskog vijeća Čitluk

Deseta sjednica Općinskog vijeća Čitluk održana je danas u dvorani Hotela Brotnjo. Na dnevnom redu današnje sjednice bila je informacija o radu za 2020. godinu Policijske stanice Čitluk, izvješća o održavanju dvije sjednice Skupštine Javnog poduzeća „Broting“ d.o.o. Čitluk i informacija o radu direktora Javnog poduzeća „Broting“ d.o.o. Čitluk. Također, na dnevnom redu 10. sjednice OV Čitluk bili su prijedlozi za imenovanje vršitelja dužnosti funkcija u Ustanovi „Sv. Josip radnik“ te izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čitluk.

Informaciju o radu PS Čitluk u 2020. godini vijećnicama i vijećnicima prezentirao je Marin Musa, pomoćnik zapovjednika PS Čitluk. U informaciji o radu PS Čitluk istaknuto je kako je sigurnosno stanje na području općine Čitluk na zadovoljavajućoj razini, a gospodin Musa odgovorio je i na pitanja vijećnika vezana za rad PS Čitluk.

Skupštine Javnog poduzeća „Broting“ d.o.o. Čitluk u proteklom razdoblju održane su 03. prosinca 2020. godine i 26. kolovoza 2021. godine. O održavanju dviju spomenutih sjednica vijećnice i vijećnike OV Čitluk informirala je Iva Milićević, opunomoćenica državnog/općinskog kapitala, nakon čijih izlaganja su izvješća o održanim skupštinama usvojena većinom glasova.

O radu Javnog poduzeća „Broting“ d.o.o. Čitluk na današnjoj sjednici nazočne vijećnice i vijećnike informirao je Ante Ćorić, direktor Javnog poduzeća „Broting“ d.o.o. Čitluk, koji je također i odgovarao na pitanja vijećnika.

Na desetoj sjednici Općinskog vijeća Čitluk jednoglasno je usvojeno rješenje o imenovanju članova privremenog Upravnog vijeća Ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Sveti Josip radnik“ Čitluk. Spomenutim rješenjem za članove Upravnog vijeća imenovani su diplomirani pravnici: Mario Rozić, Vesna Ljolje i Ilko Prusina.

Na prvoj sjednici Upravnog vijeća članovi će izabrati predsjednika. Mandat izabranih članova traje do izbora članova Upravnog vijeća Ustanove na način propisan Zakonom, a najduže šest mjeseci od dana donošenja rješenja o imenovanju.

Također jednoglasno za vršiteljicu dužnosti ravnateljice edukacijsko-rehabilitacijskog centra „Sveti Josip radnik“ imenovana je Matea Brekalo, magistar pedagogije. Nakon imenovanja, vršiteljica dužnosti ravnateljice obvezna je poduzeti sve potrebite radnje za upis Ustanove u sudski registar, te pribaviti potrebite dozvole za početak rada Ustanove. Mandat v.d. ravnateljice Ustanove traje sve do izbora ravnatelja Ustanove na način propisan Zakonom i Statutom Ustanove i konačnog imenovanja, a najduže šest mjeseci od dana stupanja na snagu rješenja o imenovanju.

Na današnjoj, desetoj sjednici Općinskog vijeća Čitluk donesena je odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk. Usvojene izmjene i dopune uglavnom se odnose na način dostavljanja radnih materijala vijećnicima Općinskog vijeća Čitluk.

Naime, nakon što su u 2020. godini usvojene izmjene i dopune koje su se odnosile na sazivanje i održavanje online sjednica Vijeća, Kolegija i radnih tijela u izvanrednim okolnostima, te nakon što je nedavno uspješno okončana zakonska procedura javne nabavke tableta za vijećnike, najnovijim izmjenama i dopunama predviđa se elektronska dostava radnih materijala vijećnicima Općinskog vijeća Čitluk.

Dakle, nakon usvajanja najnovijih izmjena i dopuna, vijećnicama i vijećnicima OV Čitluk, najmanje šest dana prije održavanja sjednice, elektronskim će se putem dostavljati pozivi za održavanje sjednice. Na isti način ubuduće će se dostavljati i materijali koji će biti na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća Čitluk te druge informacije, a vijećnice i vijećnici moći će svoje amandmane podnositi elektronskim putem ili putem protokola Općinskog vijeća Čitluk.

Samo iznimno, u izvanrednim okolnostima, vijećnicama i vijećnicima pozivi, radni materijali i druge informacije dostavljat će se u tiskanom obliku.

 

WordPress Video Lightbox