Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Objavljen javni poziv za podjelu novčane podrške EU energetski siromašnim kućanstvima

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je u petak na web stranici javni poziv i prijavni obrazac za izbor kućanstava, a u sklopu provođenja programa pomoći EU za dodjelu sredstava energetski siromašnim kućanstvima u Federaciji BiH.

Javni poziv je dostavljen i općinama i gradovima, a bit će otvoren od ponedjeljka, 23. listopada do 10. studenog 2023. godine, priopćeno je iz Federalnog ministarstvo rada i socijalne politike.

Pod uvjetima utvrđenim Javnim pozivom pravo na dodjelu sredstava mogu ostvariti sljedeće kategorije energetski siromašnih kućanstava:

Kategorija 1: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive materijalno neosigurane i za rad nesposobne odrasle osobe koje nemaju prijeko potrebnih sredstava za život, nesposobne su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekoj drugoj osnovi, a kojima je u 12. mjesecu 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite.

Kategorija 2: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive djeca koja su, zaključno s 31.05.2023. godine, ostvarila pravo na dječji dodatak na osnovu Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 52/22).

Kategorija 3: Domaćinstva/kućanstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na mirovinu po propisima o mirovinsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa zajamčene mirovine za 12. mjesec 2022. godine prema podacima Federalnog zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje i to pod uvjetom da nisu korisnici razmjerne mirovine s inozemstvom i da nijedan odrasli član domaćinstva/kućanstva tijekom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa.

Kategorija 4: Domaćinstva/kućanstva u kojima su tijekom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem koji u tom razdoblju nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog odnosa u iznosu višem od iznosa najniže plaće u Federaciji u 2022. godini (543 KM).

Podnositeljima zahtjeva javni poziv dostupan je online za preuzimanje, a podnositelji zahtjeva s područja općine Čitluk mogu dobiti dodatne informacije od službenika Općine Čitluk u Centru za pružanje usluga (šalter sali u zgradi Općine Čitluk) zaduženih za pružanje pomoći u provedbi javnog poziva.

Dokumenti:
Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – podrška Europske unije BiH u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize

Prijavni obrazac

WordPress Video Lightbox