Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Obavijest o terenskim obilascima individualnih i objekata kolektivnog stanovanja

Jučer je u prostorijama Općine Čitluk održan inicijalni sastanak sa predstavnicima tvrtke ZGI d.o.o. Mostar u sklopu projekta kojeg financira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP BiH) na području Općine Čitluk vezano za realizaciju aktivnosti na poboljšanju energetske učinkovitosti u stambenom sektoru i izradi Studije energetske učinkovitosti stambenog fonda Općine Čitluk.

Ispred Općine Čitluk sastankom je koordinirao Slaven Markota, stručni savjetnik za planiranje razvoja u Uredu načelnika. Od predstavnika ZGI d.o.o. Mostar sastanku su nazočili Ivana Čuljak, tehnička direktorica, Toni Krešić, projektant suradnik, Tijana Perković, projektant suradnik, dok su sastanku također nazočili predstavnici JP Broting i JP Broćanac i predstavnici pet mjesnih zajednica odabranih metodom slučajnog odabira. Kako je riječ o značajnom projektu u njega će biti uključene sve mjesne zajednice, čiji predstavnici će biti obavješteni o projektnim aktivnostima.

Na početku sastanka Slaven Markota pojasnio je predstavnicima javnih poduzeća i mjesnih zajednica da se radi o jednoj od aktivnosti koja je proizašla usvajanjem SECAP dokumenta Općine Čitluk (plan energetske učinkovitosti i borbe protiv klimatskih promjena), a čiju je izradu financirao UNDP u BiH, uz što je nazočne upoznao sa obvezama svih sudionika projekta.

Predstavnici ZGI d.o.o. MOSTAR na sastanku su predstavili planirane aktivnosti te su istaknuli da je ključna projektna aktivnost izrada Studije energetske učinkovitosti stambenog fonda Općine Čitluk. Studija će omogućiti relevantnim vlastima da uspostave efikasne i djelotvorne mehanizme i politike financiranja.

Izrada predmetne Studije se zasniva na terenskom obilasku individualnih objekata i objekata kolektivnog stanovanja koji će biti odabrani metodom slučajnog odabira i predstavljati će reprezentativni uzorak za Općinu Čitluk. Sukladno Projektnom zadatku reprezentativni uzorak stambenog fonda Općine Čitluk čini 356 individualnih objekata te 26 objekata kolektivnog stanovanja.

Popis slučajno odabranih objekata treba biti izrađen korištenjem relevantnih podataka iz svih relevantnih općinskih odjela, društava za upravljanje zgradama te od svih komunalnih i ostalih poduzeća koja pružaju usluge građanima i izdaju mjesečne račune s točnim adresama svojih korisnika.

U svrhu dobivanja standardiziranih tehničkih i socioekonomskih ulaznih podataka potrebnih za uspostavu točnog energetskog osnovnog inventara stambenog sektora u Općini Čitluk i za popratne proračune u kasnijim fazama, akreditirani stručni timovi poduzeća ZGI d.o.o. Mostar će prilikom terenskih obilazaka slučajno odabranih objekata od strane vlasnika istih, a putem anketnih upitnika, prikupiti podatke kao što su:
• Opći podaci,
• Podaci o građevinskim karakteristikama objekta, podaci o načinu grijanja i o trenutnoj potrošnji i troškovima toplinske energije,
• Podaci o mjerama energetske učinkovitosti koje je do sada provodio vlasnik objekta,
• Socioekonomske informacije (spolni sastav i aspekt ranjivosti).

Osim terenskog anketiranja, obavit će se i fizički pregled svakog slučajno odabranog objekta sa vanjske strane koji podrazumijeva mjerenje, vizualni pregled i fotografiranje objekta. Uz anketiranje i pregled vanjštine, terenski obilasci pojedinačnih objekata neće uključivati ulazak unutar istih.

Svi vlasnici objekata odabranih metodom slučajnog odabira bit će pravovremeno obaviješteni o nadolazećim terenskim obilascima i pregledima od strane odgovarajućih predstavnika mjesnih zajednica i akreditiranih stručnih timova poduzeća ZGI d.o.o. Mostar.

Stoga ovim putem molimo vlasnike objekata koji budu odabrani metodom slučajnog odabira za suradnju sa timovima koji će obavljati terenske obilaske i preglede objekata.

WordPress Video Lightbox