Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Obavijest o programu pomoći Ministarstva vanjskih poslova Japana

U okviru Službene pomoći razvoju (ODA) Ministarstvo vanjskih poslova Japana raspisalo je program pomoći za kulturu s ciljem promocije kulturnih i viših obrazovnih aktivnosti, te očuvanja kulturnog nasljeđa zemalja u razvoju.

Zainteresirani mogu podnijeti prijavu za dvije vrste granta: grant za kulturu na koji mogu aplicirati državne vladine agencije i grant za Grass Roots projekte na koje mogu aplicirati nevladine organizacije, lokalne javne ustanove itd. Maksimalan iznos raspoloživih sredstava po projektu je 50 tisuća eura, za oba granta.

Grant za kulturu pokriva troškove nabavke, prijevoza i instalacije opreme za izgradnju ili restauraciju objekata korištenih za kulturne i više obrazovne aktivnosti, te troškove očuvanja kulturnog nasljeđa.

Grant za Grass Roots projekte osigurava bespovratnu financijsku pomoć za podršku implementacije kulturnih i viših edukativnih projekata neprofitnim organizacijama (uključujući nevladine organizacije, organizacije lokalne vlasti, institute i institucije višeg obrazovanja itd.)  koje su aktivne na nivou lokalnih zajednica u zemljama u razvoju.

Aplikacije se mogu dostavljati tijekom cijele godine na e-mail adresu: [email protected]

Više informacija o programima pomoći možete naći na sljedećem linku:
Embassy of Japan in Bosnia and Herzegovina

WordPress Video Lightbox