Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Obavijest o prijavi plana proizvodnje

Općinska služba za gospodarstvo općine Čitluk, obavještava sve poljoprivredne proizvođače koji su upisani u RPG / RK, a planiraju aplicirati na Federalne novčane potpore u 2022. godini da su dužni podnijeti prijavu plana proizvodnje.

Obrazac Prijave plana proizvodnje (PPP) zainteresirani poljoprivredni proizvođači mogu preuzeti ovdje (LINK PPP OBRAZAC), ili u šalter sali općine Čitluk, svakim radnim danom od 7h – 15h.

Sukladno čl. 13 stavak 1. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ( „Službene novine F BiH“, broj: 42/10) i čl. 6. stavak 1. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu potpora proizvodnje („Službene novine F BiH“, broj: 56/13), propisano je da klijent prijavljuje plan proizvodnje za narednu godinu resornom županijskom ministarstvu najkasnije do 15.11. tekuće godine. Prijava se podnosi na Obrascu Prijave plana proizvodnje (PPP) koji se nalazi u privitku naprijed navedenog Pravilnika i koji čini njegov sastavni dio.

Klijent koji ne izvrši prijavu planirane proizvodnje u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčane potpore.

 

O P Ć I N A  Č I T L U K
S L U Ž B A  Z A  G O S P O D A R S T V O

WordPress Video Lightbox