Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Obavijest o prijavi plana proizvodnje

Općina Čitluk, Općinska služba za gospodarstvo obavještava sve poljoprivredne proizvođače koji su upisani u RPG i RK, a zainteresirani su za novčane potpore u poljoprivredi da su obvezni prijaviti plan proizvodnje za narednu godinu ukoliko planiraju u toj godini podnositi zahtjeve za isplatu novčanih potpora.

Sukladno čl. 13 stavak 1. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ( „Službene novine F BiH“, broj: 42/10) i čl. 6. stavak 1. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu potpora proizvodnje („Službene novine F BiH“, broj: 56/13, propisano je da klijent prijavljuje plan proizvodnje za narednu godinu resornom županijskom ministarstvu najkasnije do 15.11. tekuće godine. Prijava se podnosi na Obrascu Prijave plana proizvodnje (PPP) koji se nalazi u privitku naprijed navedenog Pravilnika i koji čini njegov sastavni dio.

Klijent koji ne izvrši prijavu planirane proizvodnje u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčani poticaj.

Obrazac Prijave plana proizvodnje (PPP) zainteresirani poljoprivredni proizvođači mogu preuzeti kod svih općinskih odjela gospodarstva, resornom ministarstvu ili na pultu za informacije u Općini Čitluk, svakim radnim danom od 7h – 15 sati.

OPĆINA ČITLUK, SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO

WordPress Video Lightbox