Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Obavijest korisnicima prava za dodatak na djecu

Centar za socijalni rad Čitluk poziva korisnike prava dodatka na djecu da dostave obnovljenu dokumentaciju u Centar, kako ne bi izgubili pravo na novčanu naknadu u tekućem razdoblju.

O navedenom Centar za socijalni rad Čitluk korisnike je informirao obaviješću koju Vam donosimo u privitku.

Korisnici koji ostvaruju pravo na dječji dodatak za djecu do 18. godine života, dokumentaciju moraju obnoviti najkasnije do 30.09.2022. godine, a korisnici koji ostvaruju pravo na djecu koja pohađaju visokoškolske ustanove (fakultete) u Bosni i Hercegovini, dokumentaciju moraju obnoviti najkasnije do 31.10.2022. godine.

Navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj preslici.

U slučaju nejasnoća koje bi se eventualno mogle pojaviti ostavljamo vam brojeve telefona Centra za socijalni rad Čitluk na koje nas možete kontaktirati: 036/640-131.

Dokumentacija se može dostaviti radnim danom u periodu rada sa strankama od 8 do 14 sati u prostorije Centra za socijalni rad Čitluk, Trg Duhanski 6.

Privitak:

Obavijest korisnicima prava za dodatak na djecu u općini Čitluk

WordPress Video Lightbox