Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Nove zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite

Županijski stožer civilne zaštite na šesnaestoj izvanrednoj telefonskoj sjednici održanoj jučer (16. travnja 2020.) donio je dvije nove zapovijedi. Prva zapovijed odnosi se na poljoprivredne proizvođače koji obavljaju proljetnu sjetvu, trgovine poljoprivredne opreme, rasadnike i cvjećare, dok je druga namijenjena Centru za humanitarno razoružanje d.o.o. Mostar a vezana je za prijevoz osoba sa graničnih prijelaza do mjesta koje je određeno u rješenju za karantenu.

ZAPOVIJED:

1. Poljoprivredni proizvođači koji obavljaju proljetnu sjetvu i koji su zatečeni da upravljaju poljoprivrednom mehanizacijom i prijevoznim sredstvima za prijevoz pčelinjih društava, opreme i materijala, te vrše prijevoz poljoprivrednih proizvoda mogu nesmetano da obavljaju poljoprivrednu djelatnost na prostoru HNŽ, i izuzimaju se iz zapovijedi br: 17-06-16-46-1/20 od 10.04.2020.godine, 17-06-16-14-2/20 od 29.03.2020.godine, 17-06-16-46-16-10/20 od 20.03.2020.godine.

2. Poljoprivredni proizvođači dužni su imati Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava izdanu od nadležnih općinskih službi u HNŽ/K.

3. Poljoprivredni proizvođači upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava/Registar klijenata, izuzimaju se od zabrane kretanja, kao i osobe starije od 65 godina, te im se omogućuje kretanje tijekom dana kako bi mogli obilaziti svoja gospodarstva i raditi na njima.

4. Trgovine poljoprivredne opreme, rasadnici i cvjećare izuzimaju se iz zapovijedi broj: 17-06-16-42/20 od 04.04.2020.godine.

5. Za provođenje ove zapovijedi zadužuju se ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K i Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ/K.

6. Zadužuju se ministarstva iz točke 3. ove zapovijedi da putem Županijskog operativnog centra civilne zaštite izvješćuju Županijski operativni centar civilne zaštite.

7. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

ZAPOVIJED

1. Zapovijeda se CENTRU ZA HUMANITARNO RAZORUŽANJE D.O.O. MOSTAR, Ul. Kralja Zvonimira 16 a, da po potrebi angažira vozače i vozila za prijevoz osoba sa graničnih prijelaza do mjesta koje je određeno u rješenju za karantenu.

2. Za provođenje ove zapovijedi zadužuju se direktor Centra za humanitarno razoružanje d.o.o. Mostar i Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije.

3. Opremanje vozača iz točke 1. ove zapovjedi zaštitnom opremom, vršit će Županijski stožer civilne zaštite HNŽ.

WordPress Video Lightbox