Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 4. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 4. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 29. ožujka (ponedjeljak) u 11,00 sati u kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo.

Za 4. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa treće redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. a) Izvješće o radu Gradske ljekarne Čitluk za 2020. godinu;
b) Izvješće o radu Centra za socijalni rad Čitluk za 2020. godinu;

4. Prijedlog odluke o usvajanju ostvarenja Proračuna Općine Čitluk u 2020. godini;

5. Prijedlog odluke o usvajanju Plana zaštite od požara;

6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu za područje općine Čitluk za period 2020 – 2025 godine;

7. Prijedlog odluke o potvrdi Rješenja o imenovanju Javnog pravobranitelja općine Čitluk;

8. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Čitluk;

9. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

10. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox