Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 36. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 36. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 30. siječnja (četvrtak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 36. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 35. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Informacija o radu Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko – tehničkih i drugih uvjeta;

4. Izvješće o radu Općinskog vijeća Čitluk za 2019. godinu;

5. Prijedlog programa rada Općinskog vijeća Čitluk za 2020. godinu;

6. Prijedlog odluke o odobravanju kreditnog zaduženja;

7. Prijedlog rješenja o imenovanju Žalbenog vijeća Općinskog vijeća općine Čitluk;

8. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstvu za obilježavanje i uređivanje grobišta II. svjetskog rata i poraća na području općine Čitluk;

9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko – tehničkih i drugih uvjeta;

10. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

11. a) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole fra Didaka Buntića u Čitluku;
b) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku;

12. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox