Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 30. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 30. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 31. srpnja (srijeda) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 30. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Informacije o radu:
a) Crveni križ Čitluk;
b) Sportski savez Brotnja;

4. Informacija o radu Općinskog vijeća Čitluk za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine;

5. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

6. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Sveučilišta u Mostaru za kupovinu poslovnog prostora;

7. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za socijalni rad Čitluk;

8. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox