Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 3. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 3. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 26. veljače (petak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno – informativnog centra Čitluk.

Za 3. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa druge redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Čitluk za 2021. godinu;

4. a) Prijedlog Plana Proračuna Općine Čitluk za 2021. godinu;
b) Prijedlog odluke o izvršenju Plana Proračuna Općine Čitluk za 2021. godinu;

5. Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala u Društvu “Radiotelevizija Herceg-Bosne” d.o.o. Mostar;

6. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk;

7. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za raspodjelu sredstava ostvarenih uporabom zone posebnog prometnog ustroja;

8. a) Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za nadzor nad realizacijom Strategije razvitka općine Čitluk;
b) Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za Kodeks ponašanja izabranih predstavnika – vijećnika u Općinskom vijeću Čitluk;

9. Prijedlozi akata o imenovanju upravljačkih tijela ustanova kojima je osnivač Općina Čitluk;

10. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo;

11. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox