Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 28. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članaka 33. i 56. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk – prečišćeni tekst (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 8/21) predsjednik Općinskog vijeća Čitluk Predrag Smoljan sazvao je 28. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 31. srpnja (ponedjeljak) u 11,00 sati u kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo.

Za 28. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 27. redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Razmatranje Izvješća o radu Dječjeg vrtića Čitluk za 2022. godinu;

4. Razmatranje Informacije o radu Općinskog vijeća Čitluk za razdoblje 01. siječnja – 30. lipnja 2023. godine;

5. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o povećanju dijela participacije koju plaća roditelj/skrbnik za korištenje usluga Dječjeg vrtića Čitluk;

6. Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvješća Proračuna općine Čitluk za razdoblje 01.01. – 30.06. 2022. godine;

7. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne poslove i katastar zemljišta;

8. Razno.

 

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox