Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 22. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članaka 33. i 56. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk – prečišćeni tekst (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 8/21) predsjednik Općinskog vijeća Čitluk Predrag Smoljan sazvao je 22. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 28. prosinca (srijeda) u 11,00 sati u kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo.

Za 22. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 21. redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Prijedlog odluke o usvajanju Rebalansa Plana Proračuna općine Čitluk za razdoblje 01.01. – 31.12.2022. godine;

4. a) Prijedlog odluke o usvajanju Plana Proračuna općine Čitluk za 2023. godinu;
b) Prijedlog odluke o izvršenju Plana Proračuna općine Čitluk za 2023. godinu;

5. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo;

6. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja Ustanove Edukacijsko – rehabilitacijski centar „Sveti Josip Radnik“ Čitluk;

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene urbanističko – tehničkih i drugih uvjeta;

8. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox