Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 20. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članaka 33. i 56. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk – prečišćeni tekst (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 8/21) predsjednik Općinskog vijeća Čitluk Predrag Smoljan sazvao je 20. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 31. listopada (ponedjeljak) u 12,00 sati u kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo.

Za 20. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa devetnaeste redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Informacije o radu:
– Osnovna škola Bijakovići u Bijakovićima;
– Osnovna škola Čerin u Čerinu;
– Osnovna škola fra Didaka Buntića u Čitluku;

4. a) Izvješće o radu Skupštine Javnog poduzeća „Broting“ d.o.o. Čitluk;
b) Informacija o radu direktora Javnog poduzeća „Broting“ d.o.o. Čitluk;

5. Informacija o provedbi financijske revizije u Općini Čitluk;

6. a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke osnivanju Turističke zajednice općine Čitluk;
b) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Nacrt statuta Turističke zajednice općine Čitluk;

7. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar „SVETI JOSIP RADNIK“ Čitluk;

8. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove;

9. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox