Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 19. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članaka 33. i 56. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk – prečišćeni tekst (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 8/21) predsjednik Općinskog vijeća Čitluk Predrag Smoljan sazvao je 19. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 22. kolovoza (ponedjeljak) u 11,00 sati u kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo.

Za 19. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa osamnaeste redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Informacija o radu za 2021. godinu Žalbenog vijeća Općinskog vijeća Općine Čitluk;

4. Izvješće o radu za 2021. godinu Kulturno-informativnog centra Čitluk;

5. Prijedlog odluke o usvajanju polugodišnjeg izvješća Proračuna općine Čitluk za razdoblje 01.01. – 30.06.2022. godine;

6. Informacija o radu Općinskog vijeća Čitluk za razdoblje 01. siječnja – 30. lipnja 2022. godine;

7. Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost na Prijedlog ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području općine Čitluk;

8. Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za socijalni rad Čitluk;

9. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko pravne poslove;

10. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo;

11. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox