Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 18. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članaka 33. i 56. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk – prečišćeni tekst (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 8/21) predsjednik Općinskog vijeća Čitluk Predrag Smoljan sazvao je 18. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 27. lipnja (ponedjeljak) u 11,00 sati u kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo.

Za 18. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa sedamnaeste redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Informacija o radu Doma zdravlja Čitluk;

4. Izvješće o radu Općinskog načelnika za 2021. godinu;

5. Prijedlog odluke o osnivanju Turističke zajednice Općine Čitluk;

6. Prijedlog odluke o utvrđivanju lokaliteta posebne namjene u K.O. Vionica;

7. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Sveti Josip Radnik“ Čitluk;

8. Prijedlog odluke o viziji razvoja mjesnih zajednica Općine Čitluk za razdoblje 2022. – 2024. godine;

9. Informacija o rezultatima mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama;

10. Prijedlozi za rješavanje ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko pravne poslove;

11. Prijedlozi za rješavanje ispred Općinske službe za gospodarstvo;

12. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox