Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 17. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članaka 33. i 56. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk – prečišćeni tekst (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 8/21) predsjednik Općinskog vijeća Čitluk Predrag Smoljan sazvao je 17. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 25. travnja (ponedjeljak) u 11,00 sati u kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo.

Za 17. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa šesnaeste redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Izvješće o radu za 2021. godinu Dječjeg vrtića Čitluk;

4. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja općine Čitluk;

5. Prijedlozi za rješavanje ispred Općinske službe za gospodarstvo;

6. Prijedlozi za rješavanje ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko pravne poslove;

7. Prijedlozi akata o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za poduzimanje aktivnosti;

8. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox