Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 16. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 16. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 05. travnja (četvrtak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 16. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa petnaeste sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. a) Izvješće o radu Skupštine Javnog poduzeća „Broting“ d.o.o. Čitluk;
b) Informacija o radu direktora Javnog poduzeća „Broting“ d.o.o. Čitluk;

4. Izvješće o radu Kulturno – informativnog centra Čitluk;

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim pristojbama s tarifom;

6. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Čitluk u Čitluku iz reda djelatnika;

7. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

8. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox