Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 15. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 15. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 02. ožujka (petak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 15. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa četrnaeste sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Prijedlog odluke o usvajanju ostvarenja Proračuna općine Čitluk u 2017. godini;

4. Prijedlog odluke o davanju na upravljanje i gospodarenje objekata vodovodnog i kanalizacijskog sustava vlasništvo Općine Čitluk;

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vodovodnom i kanalizacijskom sustavu;

6. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o uvjetima, načinu i visini pristojbe za priključenje na javnu kanalizaciju;

7. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk;

8. a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole fra Didaka Buntića u Čitluku;

b) Prijedlog rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole fra Didaka Buntića u Čitluku;

9. Razmatranje prijedloga vezanih za implementaciju Odluke o uvođenju (naplati) posebnog komunalnog doprinosa – ekološke pristojbe;

10. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo;

11. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox