Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 15. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članaka 33. i 56. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk – prečišćeni tekst (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 8/21) predsjednik Općinskog vijeća Čitluk Predrag Smoljan sazvao je 15. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 28. veljače (ponedjeljak) u 11,30 sati u kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo.

Za 15. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa četrnaeste redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Informacija o radu u 2021. godini Crvenog križa Čitluk;

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim pristojbama s tarifom;

5. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk;

6. Prijedlog odluke o usvajanju Platforme za mir 2021. – 2023. godine i Plana aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2022. – 2024. godine;

7. Prijedlozi za rješavanje ispred Općinske službe za gospodarstvo;

8. Prijedlozi za rješavanje ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

9. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox