Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 13. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članaka 33. i 56. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk – prečišćeni tekst (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 8/21) predsjednik Općinskog vijeća Čitluk Predrag Smoljan sazvao je 13. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 23. prosinca (četvrtak) u 11,00 sati u dvorani za sastanke tvrtke Podrumi Andrija – Paoča.

Za 13. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa dvanaeste redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Prijedlog odluke o usvajanju Rebalansa Plana Proračuna Općine Čitluk za razdoblje 01. siječnja – 31. prosinca 2021. godine;

4. a) Prijedlog Plana Proračuna Općine Čitluk za 2022. godinu;
b) Prijedlog odluke o izvršenju Plana Proračuna Općine Čitluk za 2022. godinu;

5. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko – tehničkih i drugih uvjeta:

7. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox