Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 12. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 12. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 7. prosinca (četvrtak) u 12,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 12. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa jedanaeste sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Izvješće o radu Žalbenog vijeća Općinskog vijeća općine Čitluk;

4. Informacija o radu Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta;

5. Nacrt Plana Proračuna općine Čitluk za 2018. godinu;

6. Prijedlog rješenja o imenovanju Žalbenog vijeća Općinskog vijeća općine Čitluk;

7. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za izmjenu granica katastarskih općina;

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Čitluk;

9. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox