Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 11. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 11. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 9. studenog (četvrtak) u 12,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 11. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa desete sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Informacija o radu Odsjeka za inspekcijske poslove Općine Čitluk;

4. Prijedlog odluke o usvajanju Urbanističke osnove izmjena i dopuna Regulacijskog plana „Bare 1“ u Čitluku;

5. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Čitluk;

6. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove;

7. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox