Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Na gradilištu budućeg kružnog toka održan radni sastanak

Stjepan Krasić, ministar prometa i veza HNŽ, Marin Radišić, načelnik općine Čitluk i Ivica Bošnjak, inženjer u KTM Brina održali su danas radni sastanak na gradilištu budućeg kružnog toka kod Atlasa u Međugorju te su ovom prigodom razgovarali o realizaciji cjelokupnog projekta. Povod za održavanje sastanka bio je završetak pripremnih radova poput: izmještanja i izgradnje nove komunalne infrastrukture, rušenja velikog stambenog objekata te dobivanja potrebnih dozvola i odobrenja, čemu je prethodilo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Radovi na ovom raskrižju važni su iz više razloga. U prvom redu, novo kružno križanje kod Atlasa nalazi se na cestovnom spoju regionalne ceste R425a Tromeđa – čvor autoceste Zvirovići te lokalne ceste koja vodi u Međugorje. Radi se o značajnom prometnom spoju čiji je dosadašnji glavni pravac pružanja (regionalna cesta R425a) Tromeđa – čvor autoceste pod pravim kutom bila otežavajuća okolnost s prometnog i sigurnosnog gledišta. Također, postoji i veliki broj direktnih priključaka stambeno-poslovnih objekata u zoni raskrižja uz lošu preglednost priključka iz smjera Zvirovića, što je dodatno pogoršavalo situaciju.

Uz navedeno, križanje se nalazi na važnom spoju dvije magistralne ceste (M-17,4 i M-6), a regionalna ceste R425a je jedini cestovni prometni pristup čvoru autoceste u Zvirovićima. Usvojenim prometnim rješenjem i izgradnjom ovo križanje bit će sigurnije i protočnije, kako za promet vozila tako i za promet pješaka. Ono sa autocestom povezuje ne samo Međugorje, nego i značajne dijelove općine Čitluk, te gradove Ljubuški, Čapljinu i Široki Brijeg. Pored navedenog kružno križanje kod Križa (Atlas) ima ulogu i u estetskom smislu, te urbanističko-arhitektonskom izgledu i vizuri čitavog razmatranog prostora. Raskrižje ne samo da povezuje i integrira čitavo prometno okruženje, nego osmišljava čitavu cestovnu mrežu dajući joj pri tom sasvim novi, puni sadržaj.

Izgradnja spomenutog kružnog toka vezana je za drugu fazu rehabilitacije regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa – Zvirovići. Druga faza realizacije projekta obuhvaća izgradnju kružnog križanja kod Križa (Atlas) u Međugorju. Sami radovi na izgradnji počeli su ovih dana, a ovo je jedan od rijetkih primjera da se rušenjem ranije izgrađenog privatnog objekata na istom mjestu omogućuje izgradnja novog javnog suvremenog prometnog objekta koji u prometnom smislu otvara nove razvojne mogućnosti. Rok izgradnje je 4 mjeseca.

Raskrižje kod Atlasa prije rušenja objekta

Nije pretjerano reći da se radi o iznimno složenom i kompliciranom projektu. Bilo je potrebno riješiti mnoge pravno-formalne procedure, od imovinsko-pravnih odnosa pa do brojnih rješenja, suglasnosti i odobrenja. Trasa regionalne ceste koja je predmet Projekta Rehabilitacija regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa – Zvirovići prolazi kroz dvije županije i tri općine. Uz tu trasu nalaze se značajne komunalne infrastrukturne instalacije kao što su: vodovod, kanalizacija, optički vodovi više operatora, niskonaponska i visokonaponska energetska mreža, razni kućni priključci itd. Neke od ovih instalacija trebalo je izmjestiti, a mnoge sasvim nanovo uraditi.

Cijeli projekt rehabilitacije regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa – Zvirovići u dužini od 5,8 km podijeljen je u dvije faze i to:
Faza 1: rehabilitacija ceste Zvirovići – Međugorje – Tromeđa
Faza 2: izgradnja kružnog raskršća na lokalitetu Međugorje – Atlas

Prva faza se sastoji od tri poddionice:
poddionica 1: Zvirovići – Miletina – duljine 2,5 km
poddionica 2: Miletina – Međugorje (Atlas) – duljine 2,2 km
poddionica 3: Međugorje (Atlas) – Tromeđa – 1,1 km

Asfaltiranje na drugoj poddionici

Na poddionici 1 Zvirovići-Miletina postavljena su dva sloja asfalta i preostali radovi su horizontalna i vertikalna signalizacija. Na poddionici 2 Miletina-Međugorje u dijelu Miletina-Baraći postavljen je jedan sloj asfalta, a pripremi radovi na asfaltiranja prvog sloja asfalta na dijelu Baraći-spoj s kružnim tokom su pri kraju, na trećoj poddionici od Kružnog križanja kod Križa (Atlas) do Tromeđe trenutno se izvode zemljani radovi uz kompletno izmještanje komunalne infrastruktura. Paralelno uz ove radove Općina Čitluk na spomenutoj dionici realizira projekt postavljanja kolektora za fekalnu i oborinsku odvodnju.

Aktivnosti na projektu rehabilitacije regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa – Zvirovići u dužini oko 5,8 km počeli su još 2015. godine. Rezultat toga je Odluka Vlade FBiH kojom su odobrena sredstva, a za implementatora je određeno JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar. U 2018. godini je temeljem Odluke Vlade HNŽ-K potpisan ugovor između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar s jedne i Ministarstva prometa i veza HNŽ-K s druge strane. Nakon provedene procedure javne nabave 2019. godine Ugovor za izvođenje radova je potpisan je s poduzećem KTM Brina d.o.o. Posušje u vrijednosti od 5.448.481,38 KM s PDV-om, a nadzor vrši Konzorcij IPSA Institut d.o.o. Sarajvo i IGH Mostar.

WordPress Video Lightbox