Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Na 40. sjednici OV Čitluk prezentirano izvješće o izvršenju proračuna u prvih šest mjeseci

Četrdeseta sjednica Općinskog vijeća Čitluk održana je danas u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk. Na današnjoj sjednici vijećnicama i vijećnicima prezentirano je izvješće o izvršenju proračuna Općine Čitluk u prvih šest mjeseci 2020. godine, na isto vremensko razdoblje odnosi se i prezentirana informacija o radu Općinskog vijeća Čitluk, dok su vijećnice i vijećnici informirani o radu Dječjeg vrtića Čitluk za proteklu 2019. godinu.

Izvješće o radu Dječjeg vrtića Čitluk prezentirala je Anica Božić, ravnateljica Dječjeg vrtića Čitluk. U svom izvješću ravnateljica je navela sve bitne aspekte rada Dječjeg vrtića Čitluk u 2019. godini te je odgovorila na pitanja vijećnika, nakon čega je izvješće usvojeno jednoglasno.

Pavo Zovko, pomoćnik načelnika iz Službe za financije, vijećnicima je prezentirao izvješće o izvršenju proračuna Općine Čitluk u prvih šest mjeseci 2020. godine. U izvješću o izvršenju proračuna u prvom polugodištu Zovko je istaknuo kako su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 4.503.079,26 KM, što je ostvarenje od 48,26% u odnosu na 9.330.000,00 KM, koliko su planirani prihodi i primici u planu proračuna za 2020. godinu. Govoreći o ostvarenju rashoda u prvih šest mjeseci 2020. godine, Zovko je rekao kako su u spomenutom razdoblju ostvareni rashodi u iznosu od 4.374.804,24 KM. Ovaj iznos ostvarenih rashoda je 46,89% od planom proračuna općine Čitluk za 2020. godinu planiranih 9.330.000,00 KM.

Iz svega navedenog vezanog za ostvarivanje proračuna vidljivo je da je ostvarivanje planiranog proračuna na visokoj razini unatoč problemima prouzrokovanim pandemijom koronavirusa COVID – 19. Osvrćući se na ostvarivanje proračuna u prvih šest mjeseci, načelnik općine Marin Radišić kazao je kako se proračun pokazao realno planiranim i da će, ukoliko se proračun nastavi ostvarivati na ovakav način, Općina Čitluk moći nastaviti sa svim planiranim projektima.

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća proračuna Općine Čitluk usvojena je jednoglasno.

Na današnjoj sjednici vijećnice i vijećnici razmatrali su i informaciju o radu Općinskog vijeća Čitluk u prvih šest mjeseci 2020 godine. Informaciju o radu Vijeća pripremio je Ivo Bevanda, tajnik OV Čitluk, koji je također i prezentirao informaciju o radu.

U svom izlaganju Ivo Bevanda, tajnik OV Čitluk, osvrnuo se na četiri održane sjednice u 2020. godini, te informaciju o radu prezentirao kroz izvještajni dio, normativni dio, pregled imenovanja i razrješenja te danih suglasnosti i ovlaštenja od strane Općinskog vijeća, osvrt na rad radnih tijela i kolegija OV Čitluk. U prezentiranoj informaciji o radu navedena je i nazočnost vijećnika na sjednicama, kao i teme raspravljanja, obrazlaganja i sudjelovanja u raspravama i rezultati glasovanja, a sastavni dio informacije o radu je i usporedba podataka sa podacima iz ranijih godina.

Ovakva informacija o radu Općinskog vijeća Čitluk naišla je na odobravanje i pohvale kod vijećnika iz svih klubova vijećnika. Informacija o radu Općinskog vijeća Čitluk za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine dostupna je za pregled OVDJE.

WordPress Video Lightbox